Mejla oss:
info@varbergsbostad.se
Frågor & svar:
Vanliga frågor till Varbergs Bostad »
Skicka brev till oss:
Varbergs Bostad, Box 83
432 22 Varberg

Mina sidor:
Felanmälan »

Besök oss:
Besöksadresser och öppettider »

Ring oss: 0340 - 69 75 00

Facebook:
Varbergs Bostad på facebook » 

Vi vill bli ännu bättre:
Tyck till om Varbergs Bostad »
  Nyhetsbrev:
Prenumerera på nyheter

Sök här:

Logga in

För att göra intresseanmälningar, felanmälan eller komma åt Mina sidor måste du vara inloggad.

Registrera dig
Glömt lösenord

Tyvärr gick det inte att logga in, vänligen kontrollera att du har angivit rätt användarnamn och lösenord.
Stäng meny

Veddige litet samhälle med stort engagemang

Varbergs växer.
Att allt fler vill bo, leva och arbeta i vår stad är givetvis positivt, men det tydliggör även den bostadsbrist som råder idag. Varbergs Bostad har en nyckelroll i att Varberg ska kunna fortsätta att utvecklas och tittar ständigt på möjligheter för nyproduktion och förtätning.

I Viskadalen vid ån Viskan, 20 km nordost om Varberg, ligger Veddige med sina ca 2200 invånare. Veddige är det lilla samhället med det stora engagemanget. Veddige har under de senaste åren expanderat med många inflyttningar och företagsetableringar.

Varbergs Bostad har därför ansökt om och fått positivt planbesked för ändrad detaljplan i Veddige. Vår önskan är att förtäta inom vår befintliga fastighet. I svaret från kommunen står följande:
 ”Ansökan bidrar till kommunfullmäktiges mål att fler bostäder med blandad upplåtelseform ska byggas i hela kommunen. Förvaltningen är också positiv till ansökan då den bidrar till förtätning av befintlig serviceort med väl utbyggd kollektivtrafik.”

Ett positivt planbesked för ändrad detaljplan innebär att Byggnadsnämnden har givit i uppdrag åt förvaltningen att senast under första kvartalet 2019, påbörja arbetet så att detaljplanen kan antas under andra kvartalet 2020.

Ansökan om planbesked är planprocessens inledande skede. Ett positivt planbesked innebär inte någon garanti för att detaljplanen kommer att antas. Det avgörs först när alla delar i planprocessen gåtts igenom. Därefter påbörjar vårt arbete med bland annat planering, bygglov och upphandling av en byggentreprenör.

Skisserna i det förslag som vi har tagit fram innehåller två flerbostadshus om fyra och fem våningar utefter Östra Ringvägen och Kullavägen.
Eftersom vi befinner oss i ett tidigt skede kan vi i dagsläget inte säga om eller när en ny detaljplan kan komma att antas eller när projektet skulle kunna stå färdigt. 

Start