Andrahandsuthyrning

För att hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ha hyresvärdens samtycke. Detta gäller också om du lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. 

Godtagbara skäl till andrahandsuthyrning

För att en andrahandsuthyrning ska bli godkänd, måste beaktansvärda skäl finnas. Sådana skäl kan vara förändringar som uppstått efter avtalets tecknande. Godkännande kan ges om förstahandshyresgästen har beaktansvärda skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand. Beaktansvärda skäl anses vara:

  • ålder eller sjukdom
  • tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • längre utlandsvistelse
  • särskilda familjeförhållanden (till exempel samboförhållande)

I samband med din ansökan ska du lämna intyg som styrker skäl till andrahandsuthyrningen. Andrahandshyresgästen ska även bedömas vara en skötsam person.

Godkännande av andrahandsuthyrning sker enligt våra riktlinjer för uthyrning.

Tidsperiod för andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning kan ske under maximalt tolv månader.

Tillåten hyra vid andrahandsuthyrning

Enligt Hyreslagen är det förbjudet för förstahandshyresgästen att ta ut en högre hyra än det som anges i hyreskontraktet. Vid inneboende får hyran inte vara högre än en andel av förstahandshyran som är proportionerlig i förhållande till omfattningen av upplåtelsen.

För en fullt möblerad lägenhet får förstahandshyresgästen emellertid göra ett påslag om högst 15 procent av hyran. Tillägg för andra nyttigheter som ingår i uthyrningen, till exempel bredband, är tillåtna men får inte överstiga förstahandshyresgästens kostnader för dem. Om en hyresgäst hyr ut till en för hög hyra riskerar denne att bli av med hyreskontraktet med omedelbar verkan.

Otillåten andrahandsuthyrning

Enligt en ny straffbestämmelse är det brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan samtycke från hyresvärden och ta emot en hyra som inte är skälig. Den som ägnar sig åt sådan otillåten andrahandsuthyrning kan dömas till böter eller fängelse upp till två år.

En hyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärden samtycke eller samtycke grundat på oriktiga uppgifter, riskerar att hyresrätten förverkas med omedelbar verkan. Tidigare har hyresgästen haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att upphöra med andrahandsuthyrningen eller att lämna in en ansöka och få den prövad. Dessa möjligheter finns inte längre.

Ansökan om andrahandsuthyrning

Om du som förstahandshyresgäst har hittat en lämplig andrahandshyresgäst, fyller ni båda i blanketten för andrahandsuthyrning och mailar till uthyrning@varbergsbostad.se. Blanketten ska undertecknas av båda parter och måste vara oss tillhanda minst två månader innan önskad andrahandsuthyrningen ska ske.

Om du som förstahandshyresgäst vistas utomlands under hyrestiden, ska du lämna fullmakt till en vän eller anhörig i Sverige som kan företräda dig i kontakten med Varbergs Bostad vid behov.

Det är viktigt att du skriver ett hyresavtal med den som ska hyra din lägenhet i andra hand. Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas, samt för eventuell skadegörelse eller störning som uppkommer under andrahandsuthyrningen.

Alla möjligheter att hitta en hyresrätt

Hos oss har alla samma rättigheter och möjligheter att hitta en bostad. Här kan du läsa mer om våra grundkrav, riktlinjer och möjligheter.

Lediga lägenheter

Nära naturen eller cityläge? Hitta din drömbostad här.