Lägenhetsbyte

Du som har ett hyresavtal i första hand, har rätt att byta bostad. För att ett lägenhetsbyte ska bli godkänt, måste beaktansvärda skäl finnas. Du måste ha hyresvärdens samtycke för att genomföra ett lägenhetsbyte.

Godtagbara skäl för lägenhetsbyte

För att ett lägenhetsbyte ska bli godkänt, måste beaktansvärda skäl finnas. Sådana skäl kan vara förändringar som uppstått efter avtalets tecknande. Godkännande kan ges om hyresgästen på grund av förändringar i familje-, ekonomiska- eller arbetssituationen – har beaktansvärda skäl att genomföra ett lägenhetsbyte. För att kunna ansöka om ett lägenhetsbyte, ska du ha betalat hyran i tid de senaste sex månaderna, samt inte ha varit aktuell i något störningsärende.

I samband med din ansökan ska du lämna intyg som styrker skäl till lägenhetsbytet.

Godkännande av lägenhetsbyte görs på samma sätt som vid godkännande av ny hyresgäst enligt våra riktlinjer för uthyrning. När du har blivit tilldelad en lägenhet genom ett lägenhetsbyte, nollställs din och din makas/makes, sambos eller medsökandes söktid.

Garage och parkeringsplatser inte ingår i ett lägenhetsbyte.

Boendetid

Om en hyresgäst eller bytespart har varit bosatt i sin lägenhet under kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan om lägenhetsbyte, beviljas bytet endast om de synnerliga skälen är avsevärt högre än det som i normala fall gäller för att hyresgästen ska anses ha beaktansvärda skäl för bytet. Ett sådant skäl kan till exempel vara om en hyresgäst på grund av en oförutsedd händelse, exempelvis dödsfall i familjen, har ett mycket stort behov av att omgående få en annan lägenhet.

Byte till villa eller bostadsrätt

Enligt hyreslagen omfattar bytesrätten endast möjligheten att byta sin lägenhet mot en annan hyreslägenhet, det vill säga att tillstånd för byte till en bostadsrättslägenhet, villa eller annat ägt boende inte längre beviljas.

Ansökan om lägenhetsbyte

Om båda parterna är överens om att genomföra ett lägenhetsbyte, fyller ni båda i blanketten för lägenhetsbyte och mailar till uthyrning@varbergsbostad.se. Det är viktigt att båda parter utförligt beskriver skälen för lägenhetsbyte i ansökan. De angivna skälen ska påvisa den förändrade situation som har bidragit till att ett lägenhetsbyte har blivit aktuellt för er. Blanketten ska undertecknas av båda parter och måste vara oss tillhanda minst två månader innan önskat lägenhetsbytet ska ske.

Besiktning vid godkänd ansökan

Om er ansökan om lägenhetsbyte godkänns, kommer en lägenhetsbesiktning att bokas. Därefter kan lägenhetsbytet genomföras. Den som erhåller en lägenhet genom lägenhetsbyte, övertar den föregående hyresgästens rättigheter och skyldigheter enligt hyreskontraktet. Vid ett lägenhetsbyte övertar den nya hyresgästen lägenheten i befintligt skick.

Alla möjligheter att hitta en hyresrätt.

Hos oss har alla samma rättigheter och möjligheter att hitta en bostad. Här kan du läsa mer om våra grundkrav, riktlinjer och möjligheter.

Bostäder för hela livet

Varbergs Bostad har ungdomslägenheter, kooperativa hyresrätter och alldeles vanliga bostäder i olika storlekar samt trevliga och sociala trygghetsboenden. Hur vill du bo?