Överlåtesle

Ett hyreskontrakt kan inte överlåtas utan tillstånd från hyresvärden, överlåtelse kan dock godkännas under vissa förhållanden.

För att du ska få ta över någon annans hyreskontrakt måste du ha varit folkbokförd på adressen och kunna styrka att du bott där tillsammans med lägenhetsinnehavaren under minst tre (3) år. Du måste dessutom uppfylla våra kriterier för nya hyresgäster (se högerspalt).

Du har ingen rätt att ta över en lägenhet där du bara varit inneboende utan ni måste ha haft ett gemensamt och permanent hushåll. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt utan det är sammanboendet som räknas. Detta innebär att man inte automatiskt får lov att ta över föräldrars eller syskons lägenhet, den kan inte heller testamenteras bort. Villkoren för överlåtelse regleras i Hyreslagen (12 kap 32-34 §, Jordabalken).

Hur går man tillväga?

Om du vill överlåta din lägenhet fyller du och den nya kontraktsinnehavaren gemensamt i vår blankett för överlåtelse. Blanketten ska undertecknas av er båda och måste vara oss tillhanda minst två (2) månader innan överlåtelsen ska ske. Blanketten hittar du till höger under rubriken "Blankett" eller så finns den att hämta ut på vårt kontor på Kattegattsvägen 18 B.

Det går bra att fylla i blanketten, spara och maila den till oss på uthyrning@varbergsbostad.se.

Tänk på att garage och fordonsplatser med separat avtal inte ingår vid ett byte.

Behåll din söktid hos oss

Logga in på Mina sidor för att stå kvar som bostadssökande och behålla din söktid.

Bostäder för hela livet

Varbergs Bostad har ungdomslägenheter, kooperativa hyresrätter och alldeles vanliga bostäder i olika storlekar samt trevliga och sociala trygghetsboenden. Hur vill du bo?