Nu utvecklar vi Bua för framtiden

Varbergs Bostad har under en längre tid arbetat med planerna gällande fastighetsbeståndet i Bua, så att orten ska kunna utvecklas och bli ännu attraktivare för både dagens och kommande generationer.

Vi har vid ett flertal tillfällen tidigare informerat våra hyresägster i Bua om de utmaningar som vi idag möter med fastigheter som på 1960-talet byggdes för att tjäna den tidens behov. Våra framtidsplaner har nu börjat ta form och frågan kommer att diskuteras inom politiken och den kommunala planeringen. I den bästa av världar hade vi önskat att bjuda in våra hyresgäster till ett informationsmöte, precis som vi tidigare har gjort, men tyvärr är inte detta möjligt med den rådande pandemin. Istället kommer vi därför att, inom de kommande 4 - 6 veckorna, dela ut en skriftlig information till samtliga hyresgäster i Bua, där vi ingående beskriver varför det har blivit som det har blivit och hur vi nu planerar att lyfta hela Bua och skapa boendemöjligheter för ännu fler. Allt detta samtidigt som vi tar hand om våra befintliga hyresgäster.

Vi ser mycket positivt på Buas framtida utveckling – och vi vill givetvis vara en del av den. Vi hade hoppats att våra fastigheter i Bua skulle kunna fungera som bra boende i en mycket lång tid framöver, men tyvärr är detta inte möjligt. Vår inriktning innebär många fler hyresrätter i Bua i framtiden, men den innebär också att vi kommer att behöva riva fler befintliga fastigheter – både i närtid och på lite längre sikt. Planerna för Bua ser i stora drag ut som följande:

  • Fastigheterna på Violvägen måste rivas på grund av sättningsproblematik. Detta arbete kommer att ske succesivt under kommande 3 – 4 år.
  • Fastigheterna på Rosen-, Lilje-, och Syrénvägen kan med viss upprustning bibehållas i ytterligare cirka 25 år.
  • Fastigheterna på Alvägen måste rivas på cirka 10 års sikt, då en upprustning inte är möjlig av ekonomiska och tekniska skäl.

Efter årsskiftet kommer vi även att öppna ett informationskontor i Bua Center, dit alla som vill diskutera framtidens Bua eller om och hur man själv berörs, är välkomna. Vi är medvetna om att det kommer att uppstå många frågor och funderingar i detta läge – och många av dessa kommer
att besvaras i det stora informationsutskicket inom kort. Vi kommer även att kontakta våra hyresgäster i god tid innan några åtgärder vidtas som påverkar boendet.

Vi kommer även att uppdatera vår hemsida med aktuell information om projektet.

Vi inom Varbergs Bostad ser fram emot en gemensam, långsiktig framtid i Bua.

Publicerad: | Senast ändrad:

Fler nyheter