Byggnadspriset 2021 till Varbergs Bostad!

Varbergs Bostad belönas med kommunens byggnadspris 2021 för renoveringen av kvarteret Åkaren.

– Det är en stor ära att få det här priset. Vi är jättestolta, säger projektledarna Hannes Lundin och Riad Dizdar.

Fastigheterna i kvarteret Åkaren byggdes i slutet av 1940-talet. 2017 köpte Varbergs Bostad husen i centrala Varberg av kommunen.

RENOVERINGSPROCESSEN

När Varbergs Bostad tog över var fastigheterna i mycket stort behov av renovering. Och det blev en mycket ovanlig sådan. Husen har nämligen återställts till ett toppmodernt boende i 40- och 50-talstappning. Med mängder av tidstrogna inslag från den perioden i kombination med allt det som krävs av ett bra och hållbart boende på 2020-talet.

I november förra året flyttade hyresgästerna in i de 31 hett eftertraktade lägenheterna. Och vid kommunens fullmäktigemöte den 22 mars fick Varbergs Bostad ta emot kommunens byggnadspris 2021 efter den lyckade renoveringen. Ett pris som består av 10.000 kronor och dessutom av en plakett som ska sättas upp på en av fastigheternas fasader.

Och det var två mycket glada och stolta projektledare inom Varbergs Bostad som fick ta emot priset av stadsarkitekt Maria Söderlund.

– Det känns naturligtvis väldigt bra att kunna bevara och renovera en fastighet som varit i så dåligt skick på ett sätt så att den nu får Varbergs byggnadspris, säger Riad Dizdar och Hannes Lundin.

MOTIVERINGEN

Så här lyder delar av juryns motivering till valet av pristagare:

”Byggnadens kulturhistoriska värden har beaktats och med ledning av äldre foton har man återskapat fönsterindelning och kulör, låtit tillverka nya entrépartier av trä och renoverat de befintliga tegelfasaderna. Befintligt tegel i avgränsande mur har återanvänts när fasaderna behövt kompletterats och där större ytor tillförts har en tunt överputsad tegelfasad anpassats i kulör. Interiört har man inspirerats av inredningsdetaljer från 40-talet men utformat utifrån dagens krav och standard. Byggnaden har kompletterats med en tillgänglig utemiljö som skapar god möjlighet för möten med växthus och rekreation. Projektet visar hög ambition som resulterat i en välgestaltad helhet väl anpassad till de kulturhistoriska värdena hos byggnaden i sitt sammanhang.

Sammanfattningsvis är byggnaden ett bra exempel på kretsloppstänkande med återbruk, livscykelperspektiv och förvaltning av kulturhistoriska värden i byggandet. En god arkitektur i funktion och gestaltning – helhetstänk som bidrar till en väl gestaltad stadsmiljö”.

Publicerad: | Senast ändrad:

Fler nyheter