Uppgradering av befintliga laddstolpar

Nu uppgraderar vi befintliga laddplatser i våra bostadsområden. Som ett led i Varbergs Bostads hållbarhetsarbete vill vi bidra till en minskad miljöpåverkan genom att stimulera till användning av mer miljövänliga fordonsalternativ. Därför uppgraderar vi våra laddplatser med den senaste tekniken i våra bostadsområden. Arbetet beräknas vara klart och driftsatt den 5 juli.

Varbergs Bostad har i enlighet med LOU handlat upp laddoperatören Eways när det gäller installation och drift av laddplatserna. Laddstolparna förvaltas av laddoperatören Eways och all hantering av laddkort och felanmälningar hanteras av dem.

Läs mer här! Länk till annan webbplats.

Publicerad: | Senast ändrad:

Fler nyheter