Visselblåsning i Varbergs Bostad

Enligt en ny lag ska alla arbetsgivare inom privat och offentlig sektor, med fler än 50 anställda, ha en visselblåsarfunktion på plats senast den 17 juli 2022.

Den nya lagen innebär att personer som har eller har haft en arbetsrelation till en organisation eller ett företag (exempelvis medarbetare, före detta medarbete, personer som söker jobb i kommunen, praktikanter, konsulter och leverantörer), har ett utökat skydd vid rapportering om misstanke om oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen (så som mutor, bedrägeri, stöld, jäv eller grov diskriminering).

SEKRETESS VID ANMÄLAN
I praktiken medför detta att verksamheter ska inrätta interna rapporteringskanaler, samt säkerställa att den rapporterande personens identitet omfattas av sekretess. Den nya visselblåsarlagen innebär också skydd på så sätt att den innehåller förbud för arbetsgivaren att vidta repressalier mot anmälare.

Ett externt företag kommer på uppdrag av Varbergs Bostad att ta emot alla rapporter. Företaget kan också vid behov göra utredningar och föreslå åtgärder.

MER INFORMATION
Visselblåsartjänsten är inte till för att lämna generella synpunkter eller klagomål på hur den verksamheten bedrivs. Eventuella synpunkter tas emot på info@varbergsbostad.se.

Här kan du läsa mer om visselblåsartjänsten. Länk till annan webbplats.

Publicerad: | Senast ändrad:

Fler nyheter