Frågor och svar gällande ökade energikostnader

Den situation som just nu råder i Europa har resulterat i mycket kraftigt ökade elpriser i Sverige. Den fortsatt höga nivån på elpriset påverkar många privatpersoners ekonomi just nu. Till följd av detta har vi försökt besvara våra hyresgästers frågor och funderingar kopplade till de ökade priserna.

HUR KAN VARBERGS BOSTAD PÅVERKA DE ÖKADE ELKOSTNADERNA OCH DÄRMED BIDRA TILL ATT SÄNKA HYRESGÄSTENS ELRÄKNING?
Tyvärr är de ökade elkostnaderna ett resultat av den situation som uppstått i Europa samt svensk energipolitik. Detta är frågor som Varbergs Bostad inte råder över, även om vi har stor förståelse för hur det drabbar den enskilde hyresgästen. Varbergs Bostad kan alltså inte påverka eller göras ansvarig för den situation som nu råder.

På nationell nivå pågår diskussioner om ekonomisk kompensation för det höga elpriset till konsumenter och det är på detta sätt, precis som förra året, du som konsument kommer att
få viss ersättning.

VAD KAN VI TILLSAMMANS GÖRA FÖR ATT SÄNKA ELKOSTNADEN?
Det finns åtgärder som man kan göra för att hålla nere elförbrukningen. Vi erbjuder till exempel våra hyresgäster som bor i lägenheter med direktverkande el en kontroll av tätningslister, samt rådgivning och praktiska råd om hur man kan hålla nere sin förbrukning. Du kan även läsa mer om våra tips och råd här. Länk till annan webbplats.

JAG UPPLEVER DRAG RUNT FÖNSTER OCH DÖRRAR. VAD SKA JAG GÖRA?
Om du bor i en lägenhet med direktverkande el som uppvärmning och önskar att vår personal kontrollerar tätningslister vid fönster och dörrar, ber vi dig att göra en felanmälan via Mina Sidor eller kontakta oss på telefon 0340-69 75 00.

VARFÖR KONVERTERAR VARBERGS BOSTAD INTE SAMTLIGA VÄRMESYSTEM I BESTÅNDET TILL FJÄRRVÄRME?
Varbergs Bostad har undersökt möjligheten att installera fjärrvärme i de bostadsområden som har direktverkande el, men inte kunnat finna en bra teknisk och ekonomisk lösning. Frågan är dock fortfarande aktuell och alternativ undersöks.

KOMMER VARBERGS BOSTAD ATT BYTA ELRADIATORERNA I LÄGENHETER MED DIREKTVERKANDE EL?
Befintliga element i våra lägenheter byts utifrån behov, vilket innebär att man som hyresgäst inte kan beställa byte av ett element som fungerar. Att byta ett befintligt elelement till en nyare modell kan medföra jämnare temperatur, men det går inte att garantera att det medför lägre energikostnader.

GER OLJEFYLLDA RADIATORER LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING?
Oljefyllda radiatorer ger inte en lägre energiförbrukning. Oljefyllda radiatorer lämpar sig inte heller till att sättas under fönster på grund av ökad risk för kallras.

JAG HAR KYL- OCH FRYSSKÅP AV ÄLDRE MODELL I MIN LÄGENHET. KAN NI BYTA UT DESSA MOT NYARE MODELL?
Befintliga kyl- och frysskåp i våra lägenheter byts utifrån behov, vilket innebär att man som hyresgäst inte kan beställa byte av kyl och frys som fungerar. Om du upplever att din kyl eller frys inte fungerar, ber vi dig att göra en felanmälan via Mina Sidor eller kontakta oss på telefon 0340-69 75 00. Vår personal gör då en bedömning på plats.

HUR KAN VARBERGS BOSTAD SOM ÄR MILJÖCERTIFIERADE HA DIREKTVERKANDE ELUPPVÄRMNING AV LÄGENHETER I BESTÅNDET?
Över tid så har olika energislag gynnats i Sverige. Detta har i sin tur inneburit att olika tekniska lösningar finns runt om i vårt lägenhetsbestånd. Lite förenklat kan man säga att lägenheter med direktverkande el byggts runt om i landet när kärnkraft och vattenkraft var de huvudsakliga energislagen i Sverige.

Sedan dess har bilden förändrats och idag upplevs el för uppvärmning som ett mindre bra alternativ och dessutom också som ett kostsamt alternativ för den enskilde hyresgästen. Varbergs Bostad har inte några direkta möjligheter att påverka denna situation.

Idag köper Varbergs Bostad in så kallad grön el till alla våra fastigheter. Det innebär att vi enbart förbrukar energi från 100 % förnybara energikällor.

HUR JOBBAR VARBERGS BOSTAD MED ATT ENERGIEFFEKTIVISERA SITT LÄGENHETSBESTÅND?
Varbergs Bostad jobbar med energieffektivisering på flera olika sätt. Det görs bland annat genom att vi bygger passivhus samt installerar solceller i våra nyproduktioner. Vi installerar även energibesparande åtgärder vid ombyggnationer.

VAD KAN JAG SOM HYRESGÄST GÖRA FÖR ATT SÄNKA MINA ELKOSTNADER?
Genom att se över ditt elavtal och eventuellt byta typ av avtal eller elleverantör kan du minska din månadskostnad. Du kan även minska kostnaderna genom att försöka minska elförbrukningen i hemmet genom att:

 • Släck lampor i rum som du inte vistas i.
 • Elektronik drar ström även i standby-läge. Stäng av apparaterna helt när du inte använder dem. Dra ur laddare när de inte används, så att de inte drar ström i onödan.
 • Välj energieffektiva produkter när du köper ny elektronik. Energimärkning – som hjälper dig att hitta rätt – finns bland annat på tv-apparater, lampor och de flesta vitvaror.
 • Byt ut lampor till lågenergilampor och LED-belysning.
 • Sätt lock på kastrullen. Du sparar 20 procent energi med ett lock eftersom det kokar snabbare. Ett bra alternativ är att använda vattenkokare.
 • Anpassa kastrullens storlek till plattan. Om kastrullen är en centimeter större än plattan ökar energiförbrukningen med 20 procent.
 • Frosta av frysen om det bildats is i den. Isen ökar energianvändningen.
 • Kör inte diskmaskinen innan den är full. Använd kortast möjliga program eller eko-program om det finns.
 • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys; + 4–5 grader i kylen och -18 i frysen. För varje grad kyla ökar förbrukningen med 5–10 procent.
 • Dammsug regelbundet bakom kyl, frys och element.
 • För mest effektiv värmeöverföring till luften är det viktigt att se till att luften kan strömma fritt runt elementet. Frigör element från möbler och gardiner som kan hindra en jämn och effektiv uppvärmning.
 • Stäng av eventuell elektrisk handdukstork och/eller el-golvslinga i badrummet.
 • Tvätta i tvättstuga.
 • Genom att sänka inomhustemperaturen med en grad, kan det ge cirka 5 procent lägre elförbrukning och där med lägre elkostnad.

www.varbergsbostad.se/energispartips Länk till annan webbplats. hittar du fler energispartips.

Publicerad: | Senast ändrad:

Fler nyheter