Varbergs bostads honung ger bidrag till almers hus.

Varbergs Bostads honung ger bidrag till Almers Hus

I Almers Hus får barn med cancer och deras familjer en chans att komma bort från en påfrestande vardag. Nu får verksamheten, som ägs och drivs av Barncancerfonden, ett bidrag på 65 000 kronor, tack vare alla som köpte Varbergs Bostads honung under jubileumsåret.

På plats utanför Almers hus var Barncancerfondens Kärstin Ödman Ryberg, som tog emot en honungsburk och en check av Varbergs Bostads Johanna Johansson, som en symbol på penninggåvan till Almers Hus. Allt under överinseende av vår egen maskot Bivar.

Som ett inslag i Varbergs Bostad 75-årsfirande förra året beslutade bolaget att dubblera intäkterna från försäljningen av den egna honungen och skänka summan till den synnerligen angelägna verksamheten på Almers Hus.

Att satsningen på bikuporna – och kvaliteten på den honung som bina producerar – uppskattas av både hyresgäster och övriga varbergsbor märks tydligt. Under 2022 såldes nämligen rekordmånga honungsburkar. Något som innebär att Varbergs Bostad nu kan överlämna en gåva på totalt 65 000 kronor till Almers Hus, som för sin verksamhet är beroende av bidrag från privatpersoner och företag.

EGNA BIKUPOR
Bin är en förutsättning för den livsviktiga pollineringen. Tyvärr minskar antalet bin drastiskt både i Sverige och i övriga världen just nu. Något som på sikt kan få allvarliga konsekvenser. För att motverka den negativa utvecklingen har vi på Varbergs Bostad sedan några år tillbaka gjort en omfattande satsning på biodling genom att placera ut bikupor i våra bostadsområden. Honungen har sedan sålts i samband med olika arrangemang och på besökskontoret på Håstens torg.

Publicerad: | Senast ändrad:

Fler nyheter