Överenskommelse gällande postutdelningen på Håsten

Varbergs Bostad och Postnord har nått en överenskommelse gällande postutdelningen på Håsten.

Bakgrunden till överenskommelsen är Postnords behov av att rationalisera sin verksamhet på grund av en minskad hantering av brev och en ökad hantering av paket. I sammanhanget har Postnord även meddelat att all utdelning av post på Håsten skulle komma att stoppas från den 1 maj, och då med hänvisning till ett centralt utlämningsställe. Detta utdelningsstopp kommer nu inte att bli aktuellt.

Varbergs Bostad har motsatt sig Postnords initiala planer och kraftigt vänt sig mot sättet man valt att agera mot er som boende samt den argumentation man använt sig av. En argumentation som överhuvudtaget inte varit tillämplig på Håsten.

Efter förhandlingar har Varbergs Bostad och Postnord kommit överens om att initialt uppföra ett antal fastighetsboxar inom en mindre del av området på prov. Beroende av hur detta fungerar så kommer nya samtal att hållas för att säkerställa att den totala utformningen för hela Håsten blir så bra som möjligt för de boende.

Den bästa lösningen för våra hyresgäster och Varbergs Bostad hade varit att Postnord fortsatt brevutdelningen som vanligt, men vår bedömning är att Postnord till stora delar har lagstiftning och andra regelverk på sin sida och vi har därför valt att ingå denna kompromisslösning.

Lösningen som parterna nu har kommit överens om innebär att Varbergs Bostad kommer att kunna halvera kostnaderna för uppförandet av fastighetsboxarna, jämfört med tidigare förslag.

Vi återkommer med mer information när det blir aktuellt att starta upp provverksamheten.

Publicerad: | Senast ändrad:

Fler nyheter