Hyrorna för 2024 är klara

Varje år förhandlar Varbergs Bostad hyrorna med Hyresgästföreningen och efter beslut i Hyresmarknadskommittén är nu hyrorna för 2024 klara. Hyreshöjningen blir i snitt 5,45 procent från och med den 1 april 2024.

Det innebär att hyreshöjningen regleras retroaktivt för april och maj. Höjningen och den retroaktiva delen finns specificerad på hyresavin för juni månad. Du kan även logga in på Mina sidor för att ta del av din hyresavi och se din specifika hyreshöjning. Om du önskar dela upp betalningen för den retroaktiva hyran kontakta Varbergs Bostad på info@varbergsbostad.se eller vår kundtjänst.

Hur stor hyreshöjningen blir varierar beroende på om det ingår uppvärmning och vatten i hyran eller inte. Fördelningen ser ut som följande:

 • Varmhyra 5,90 procent
 • Hyra exklusive vatten 5,55 procent
 • Hyra exklusive värme 5,30 procent
 • Hyra exklusive vatten och värme 5,00 procent

Varför höjs hyrorna?

Årliga hyreshöjningar är nödvändiga för att täcka de stigande kostnaderna i vår verksamhet. Krig och oroligheter som pågår i vår omvärld påverkar oss alla. När el- och driftskostnader höjs och bankens räntor stiger, påverkar det även bolag som Varbergs Bostad.

Våra intäkter behöver även öka för att vi ska kunna fortsätta att underhålla, renovera och utveckla våra fastigheter och bostadsområden – och därmed fortsätta vara en bra hyresvärd. Varbergs Bostads enskilda intäkt är hyran våra hyresgäster betalar varje månad.

Vad är det som blir dyrare för Varbergs Bostad?

Förändringar i omvärlden påverkar bland annat följande:

 • Räntor
 • El- och uppvärmningskostnader
 • Drivmedelspriser
 • Materialpriser
 • Skötsel av utemiljön
 • Städning av trapphus och tvättstugor
 • Uppvärmning av lägenheter
 • Avfallshantering
 • Renovering och underhåll av bostäder

Hur och vem bestämmer hyran?

För att kunna höja hyran krävs en förhandling mellan Varbergs Bostad och Hyresgästföreningen. Det är Hyresgästföreningen som förhandlar hyran åt dig som hyresgäst och är ”din röst” i förhandlingen.

Förhandlingarna sker i enlighet med den trepartsöverenskommelse där Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna enades kring en gemensam struktur och grunder för de årliga förhandlingarna. I korthet innebär det att parterna ska utgå från fem olika faktorer som grund:

 • Två av dessa rör lokala förhållanden så som avgifter för el, värme, avfall, vatten och avlopp samt förvaltnings- och underhållskostnader.
 • Tre faktorer är nationella så som räntor, BNP och BNP/capita samt inflation exklusive hyror.

Så här går en hyresförhandling till:

 1. Varbergs Bostad ger ett förslag till Hyresgästföreningen om hur mycket vi behöver höja hyrorna med för att klara av de ökade kostnaderna.
 2. Varbergs Bostad och Hyresgästföreningen träffas vid flera tillfällen för att förhandla och komma överens om den nya hyran.
 3. Om parterna inte kan komma överens lämnas förhandlingen till Hyresmarknadskommittén för avgörande. I kommittén sitter sakkunniga från Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta.
 4. Hyresmarknadskommittén fattar beslut om höjningens storlek. Höjning fördelas därefter på varje enskild lägenhet i en förhandling mellan Varbergs Bostad och Hyresgästföreningen.
 5. När den nya hyran är fastställd, meddelas du som hyresgäst. På Mina sidor kan du ta del av din hyresavi och se din specifika hyreshöjning.

Publicerad: | Senast ändrad:

Fler nyheter