Personuppgiftspolicy - VarbergBostad
Mejla oss:
info@varbergsbostad.se
Frågor & svar:
Vanliga frågor till Varbergs Bostad »
Skicka brev till oss:
Varbergs Bostad, Box 83
432 22 Varberg

Mina sidor:
Felanmälan »

Besök oss:
Besöksadresser och öppettider »

Ring oss: 0340 - 69 75 00

Facebook:
Varbergs Bostad på facebook » 

Vi vill bli ännu bättre:
Tyck till om Varbergs Bostad »
  Nyhetsbrev:
Prenumerera på nyheter

Sök här:

Logga in

För att göra intresseanmälningar, felanmälan eller komma åt Mina sidor måste du vara inloggad.

Registrera dig
Glömt lösenord

Stäng meny

Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i hela EU. Den gäller som lag och ersätter bland annat den svenska personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att stärka skyddet för den enskilda individens integritet vid behandling av personuppgifter. GDPR reglerar hur företag och organisationer ska hantera personuppgifter i sin verksamhet. 

Genom denna personuppgiftspolicy vill vi informera om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter när du är registrerad hos oss som sökande eller hyr en lägenhet/fordonsplats.

Sammanfattning
Varbergs Bostads AB (nedan kallat ”Varbergs Bostad” eller ”vi”) äger och förvaltar fastigheter och hyr ut bostäder i Varbergs kommun. För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig så behandlar vi personuppgifter om dig. Exempel på uppgifter vi behandlar är ditt namn, personnummer, kontaktuppgifter, IP-adress och användarinformation. I denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du:

 • registrerar dig som sökande hos oss;
 • hyr en lägenhet/fordonsplats;
 • besöker vår hemsida;
 • kommunicerar med oss genom vår kundtjänst eller ”Mina sidor” eller
 • deltar i våra tävlingar på sociala medier, på vår hemsida eller via vår hyresgästtidning
 • anmäler dig till nyhetsbrev

Våra kontaktuppgifter finner du i slutet av denna informationstext.

För oss på Varbergs Bostad har det alltid varit viktigt att du känner dig trygg med och har ett förtroende för hur vi behandlar dina personuppgifter. Våra kunders integritet är viktig för oss vid all behandling av personuppgifter. Hur vi använder personuppgifterna framöver kommer i stort att vara oförändrat jämfört med hur det fungerar idag.

Varbergs Bostad AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker inom eller på uppdrag av företaget.

Inhämtning av personuppgifter
Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor. Vi samlar in uppgifter från:

Dig själv
Vi samlar in uppgifter som du själv lämnar till oss. Vi samlar in dina personuppgifter i samband med att du registrerar dig som sökande av lägenhet eller fordonsplats hos oss, samt vid tecknande av hyreskontrakt avseende lägenhet/fordonsplats, kommunicerar med oss genom vår kundtjänst eller ”Mina sidor”, deltar i våra tävlingar på sociala medier, på vår hemsida eller via vår hyresgästtidning samt anmäler dig till nyhetsbrev. För att vara en trygg och bra hyresvärd behöver vi kunna utföra vårt arbete på bästa sätt. Därför behöver vi kunna använda dina personuppgifter i olika sammanhang för att kunna verifiera din identitet. Vi samlar även automatiskt in information om ditt användande av vår hemsida genom så kallade cookies. Du kan läsa mer om vårt användande av cookies i vår Cookie Policy.

Exempel på information som vi samlar in från dig själv är för- och efternamn, adress, postnummer, ort, e-postadress, telefonnummer och kontaktuppgifter samt ditt personnummer (eller motsvarande för sökande med utländsk identitet).

Mina sidor, sociala medier, nyhetsbrev och bilder
Kontakter med våra kunder sker huvudsakligen via ”Mina sidor” eller e-post så säkerställ att du alltid har korrekt e-postadress registrerad på Mina sidor. Vi använder också sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn) i vår kundkommunikation, medier som vi regelbundet bevakar och där inlägg med olämpligt innehåll tas bort. Här vill vi dessutom uppmana den registrerade själv att tänka på att inte registrera några personuppgifter som kan missbrukas av andra. 

Vi samlar in uppgifter från dina sociala mediekonton när du deltar i våra tävlingar eller kommunicerar med oss via dessa plattformar. Exempel på information som vi samlar in från dina sociala medie-konton är namn och profilbild. Vi behandlar även namn, fotografier och filmer från våra event och arrangemang som vi har fått tillgång till med ditt samtycke.

Kreditupplysningsföretag
Innan tecknande av ett hyresavtal lämnar Varbergs Bostad namn och personnummer till ett kreditupplysningsföretag för att göra en kreditupplysning på den bostadssökande. Vi samlar då in uppgifter om den/de sökandes ekonomiska situation.

Tidigare hyresvärdar och arbetsgivare
Innan ett hyresavtal ingås, behandlar vi uppgifter från tidigare hyresvärdar och nuvarande arbetsgivare, som är nödvändiga för att bedöma din lämplighet och om du uppfyller de krav som ställs för att få hyra. Uppgifterna som samlas in kan till exempel vara information om hur du har skött ditt boende såväl vad gäller hyresbetalningar som i övrigt. 

Anhöriga
Om en huvudsökande i samband sin registrering anger en medsökande kommer vi även att behandla den medsökandes personuppgifter på samma sätt som huvudsökandes. Exempel på information som vi samlar in från medsökande är personnummer.

Syfte med behandling av personuppgifter och vilka kategorier av uppgifter som behandlas
För att vi ska kunna uppfylla de skyldigheter som vi som hyresvärd har mot dig som hyresgäst, behöver vi under hyrestiden registrera och behandla nedanstående personuppgifter i samband med olika ärenden som rör hyresförhållandet. 

Hyresförhållandet
Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera och fullgöra vårt hyresavtal.

I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (t.ex. för- och efternamn och personnummer eller motsvarande för sökande med utländsk identitet).
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, postnummer, ort, telefonnummer och e-postadress)
 • Bankkontonummer (om du har anmält att du vill betala hyran via autogiro)

Ovanstående uppgifter behandlas på den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett eventuellt hyresavtal ingås. Om vi inte behandlar dina personuppgifter, har du ingen möjlighet att registrera dig som sökande eller ingå ett hyresavtal med oss. Personnummer behandlas för att säkerställa en säker identifiering.

Kommunikation och erbjudanden
Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig och lämna information till dig och för att kunna skicka lägenhetserbjudanden från oss. Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra kundundersökningar och tävlingar på vår hemsida och på sociala medier. Detta inkluderar även att presentera namn på tävlingsvinnaren, samt i vissa fall vinnarens tävlingsbidrag i form av fotografier eller bilder, på vår hemsida.

I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (t.ex. för- och efternamn, samt personnummer)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, postnummer, ort, telefonnummer och
  e-postadress)
 • Information från dina sociala medie-konton (namn, och profilbild)
 • Användarhistorik, (t.ex. information om användning av hemsida och hantering av mailutskick)
 • Namn, fotografier och filmer från våra event och arrangemang som vi har fått tillgång till med ditt samtycke.

Ovanstående uppgifter behandlas på den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera med våra kunder och marknadsföra våra tjänster. Vi gör en bedömning om uppgifterna inte är av integritetskränkande karaktär för den enskilde i relation till nyttan för vår verksamhet. Exempelvis använder vi e-postadress för att underlätta kommunikation eller uppgifter som samlas in vid kundundersökningar och dylikt. Om samtycke krävs enligt lag kommer vi att efterfråga det av dig innan vi registrerar uppgifterna.

Användning av hemsidan och utveckling av verksamheten
Vi behandlar dina personuppgifter för att ta fram anonymiserad statistik och rapporter för uppföljning och utveckling av vår verksamhet och våra hemsidor.

Dessa uppgifter behandlas på den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla våra tjänster/produkter/hemsida.

I detta syfte behandlar vi:

 • IP-adress

Överföring av personuppgifter 

Överföring till tjänsteleverantörer
Vi kan komma att dela personuppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. våra IT leverantörer, kreditupplysningsföretag, våra distributörer, våra leverantörer inom fastighetsförvaltning, andra hyresvärdar för referenstagning, sökande för lägenhetsvisning och vår reklam- och webbyrå. Dessa bolag får endast behandla personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner.

Om behandling av dina personuppgifter utförs för Varbergs Bostads räkning av en leverantör till Varbergs Bostad så ingås ett skriftligt avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal) som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett lagligt och säkert sätt. 

Överföring till följd av lagkrav eller för att skydda våra rättsliga intressen
Vi kan komma att föra över personuppgifter till t.ex. myndigheter såsom Skatteverket och Kronofogden till följd av lagkrav eller i syfte att bevaka våra rättsliga intressen. Under hyresförhållandet behandlas personuppgifter vid eventuella betalningsförsummelser eller störningar i boendet. Exempel på de uppgifter som kan komma att föras över är namn, adress och personnummer.

Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES. 

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du är registrerad som sökande hos oss eller så länge hyresförhållandet pågår. Du tas bort ur våra system när du själv aktivt begär det genom att kontakta oss. Under avtalstiden sparas uppgifterna så länge hyresförhållandet pågår eller gällande lagstiftning kräver. Det innebär att vi efter avtalstiden sparar personuppgifter som längst i två år om inte längre bevarandetider följer av specifik lagstiftning som exempelvis bokföringslagen. Vid hyresskulder sparas uppgifter till dess skulderna är betalda, som längst två år.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) om du vill utöva eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs här.

Tillgång (registerutdrag)

 

Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig samt begära tillgång till personuppgifterna.

Rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Återkallande av samtycke

Du har rätt att återkalla samtycken som du lämnat när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med behandlingen av de av dina personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter nedan.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta medför en risk för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du har tillhandahållit och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.

Invändning mot behandling

 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på vårt berättigade intressen. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen.

Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

 

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

 

Kontaktuppgifter
Vid frågor eller klagomål om behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta oss enligt nedan:

E-post: dataskydd@varbergsbostad.se
Adress: Varbergs Bostad, Box 83, 432 22 Varberg.

Vill du själv ändra någon av uppgifterna vi har registrerade om dig, så gör du det enklast under ”Mina sidor”.

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten. Datainspektionens kontaktuppgifter finns tillgängliga på www.datainspektionen.se

Bevakningskameror
Som ett led i att erbjuda våra hyresgäster en trygg och säker boendemiljö, använder Varbergs Bostad kamerabevakning på parkeringsplatser och i gemensamma utrymmen i flerfamiljshus i vissa av våra bostadsområden. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra, upptäcka eller utreda skadegörelse och andra brott.

Tillstånd för kamerabevakning har beviljats av Datainspektionen enligt kamerabevakningslagen (2018:1200). Den lagliga grunden för kamerabevakning är att den är tillåten om det finns ett berättigat intresse och att ett sådant väger tyngre än den enskildes integritetsintresse.

Bevakningen sker genom bolaget Great Security Sweden AB. Inspelat material används enbart i avsett syfte. Materialet kan efter begäran komma att lämnas ut till Polismyndigheten eller annan myndighet om behovet är berättigat. Inspelat material lagras i enlighet med kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen. 

Informationsskyltar med kontaktuppgifter till Varbergs Bostad är placerade väl synliga i anslutning till kamerorna.

Eventuella frågor och synpunkter om Varbergs Bostad behandling i sambandmed kamerabevakningen kan skickas till dataskydd@varbergsbostad.se

Har du frågor?
Har du ytterligare frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter? Välkommen att kontakta oss på dataskydd@varbergsbostad.se.

Start