Andrahandsuthyrning - VarbergBostad
Mejla oss:
info@varbergsbostad.se
Frågor & svar:
Vanliga frågor till Varbergs Bostad »
Skicka brev till oss:
Varbergs Bostad, Box 83
432 22 Varberg

Mina sidor:
Felanmälan »

Besök oss:
Besöksadresser och öppettider »

Ring oss: 0340 - 69 75 00

Facebook:
Varbergs Bostad på facebook » 

Vi vill bli ännu bättre:
Tyck till om Varbergs Bostad »
  Nyhetsbrev:
Prenumerera på nyheter

Sök här:

Logga in

För att göra intresseanmälningar, felanmälan eller komma åt Mina sidor måste du vara inloggad.

Registrera dig
Glömt lösenord

Stäng meny

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste man ha hyresvärdens samtycke. Detta gäller också om man lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra. Uthyrning av lägenheten utan samtycke eller samtycke grundat på oriktiga uppgifter kan utgöra grund för uppsägning och dessutom få straffrättsliga konsekvenser.

Regler för andrahandsuthyrning
För att vi ska godkänna en andrahandsuthyrning måste beaktansvärda skäl finnas. Sådana skäl kan vara förändringar som uppstått efter avtalets tecknande.  Godkännande kan ges om förstahandshyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden - som när hyresgästen ska inleda ett samboförhållande eller andra liknande situationer - har beaktansvärda skäl för att hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand. Andrahandshyresgästen ska även bedömas vara en skötsam person.

Andrahandsuthyrning kan ske under en begränsad period, maximalt tolv (12) månader. Godkännande av andrahandsuthyrning görs på samma sätt som vid godkännande av ny hyresgäst enligt våra riktlinjer för uthyrning.

Hur går man tillväga?
Om du som förstahandshyresgäst har hittat en lämplig andrahandshyresgäst, fyller ni i vår blankett för andrahandsuthyrning och postar till oss (Adobe Reader 10 krävs) eller mailar till uthyrning@varbergsbostad.se. Blanketten ska undertecknas av båda parter och måste vara oss tillhanda minst två (2) månader innan andrahandsuthyrningen ska ske. 

Om du som förstahandshyresgäst vistas utomlands under hyrestiden, ska du lämna fullmakt till en vän eller anhörig i Sverige som kan företräda dig i kontakten med Varbergs Bostad vid behov.

Det är viktigt att du skriver ett hyresavtal med den som ska hyra din lägenhet i andra hand. Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Förstahandshyresgästen är även ansvarig för eventuell skadegörelse eller störning som uppkommer under andrahandsuthyrningen.

Observera att du tillsammans med din ansökan måste lämna intyg som styrker skäl till andrahandsuthyrning.


NYA REGLER SEDAN DEN 1 OKTOBER 2019:

ANDRAHANDSHYRANS STORLEK
Det är förbjudet för förstahandshyresgästen att ta ut en högre hyra än det som anges i hyreskontraktet. Vid inneboende får hyran inte vara högre än en andel av förstahandshyran som är proportionerlig i förhållande till omfattningen av upplåtelsen. För en fullt möblerad lägenhet får förstahandshyresgästen emellertid göra ett påslag om högst 15 procent av hyran. Tillägg för andra nyttigheter som ingår i uthyrningen, till exempel bredband, är tillåtna men får inte överstiga förstahandshyresgästens kostnader för dem.
Om en hyresgäst hyr ut till en för hög hyra riskerar han eller hon att bli av med hyreskontraktet med omedelbar verkan.

OTILLÅTEN ANDRAHANDSUTHYRNING
Enligt en ny straffbestämmelse är det brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan samtycke från hyresvärden och ta emot en hyra som inte är skälig. Den som ägnar sig åt sådan otillåten andrahandsuthyrning kan dömas till böter eller fängelse upp till två år.
En hyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärden samtycke, riskerar att hyresrätten förverkas med omedelbar verkan. Tidigare har hyresgästen haft möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att upphöra med andrahandsuthyrningen eller att lämna in en ansöka och få den prövad. Dessa möjligheter finns inte längre.

Start