Direktlägenhet

Direktlägenheter är lägenheter med chans till snabb inflyttning för dig som saknar lång söktid. I mån av direktlägenheter, publiceras dessa på vår hemsida på tisdagar och torsdagar kl. 12.00. 

Gör en intresseanmälan

Personer som är registrerade som bostadssökande hos oss, kan anmäla sitt intresse till lägenheten under 24 timmar. Därefter stänger intresseanmälan och det sker ett slumpmässigt automatiserat urval bland de sökande.

För att anmäla intresse till en lägenhet som du är intresserad av, behöver du först logga in på ”Mina sidor”. Observera att du kan ha max tre pågående intresseanmälningar registrerade samtidigt.

Erbjudande om visning

Efter att anmälningstiden gått ut, kommer fem slumpmässigt utvalda sökande att få ett erbjudande om lägenhetsvisning via e-post. Du har sedan fyra dagar på dig att tacka ja eller nej till lägenheten (observera att sista svarsdatum finns angivet i det erbjudande som skickas till dig). Detta gör du via "Mina sidor".

Kontraktsskrivning

Om det är fler än en som tackar ja till direktlägenheten, kommer den sökande som är först i det automatiserade urvalet, att tilldelas lägenheten. Under ”Mina sidor/Ärenden” kan du se aktuell status för uthyrningen. Innan kontraktsskrivning gör vi en kreditkontroll, samt kontroll hos arbetsgivare och nuvarande hyresvärd enligt våra riktlinjer för uthyrning.

När du har blivit tilldelad en lägenhet, nollställs din och din makas/makes, sambos eller medsökandes söktid. Återaktivering av söktiden kommer att ske automatiskt från det datum ditt nya hyresavtal börjar att gälla.

Snabbflytt till direktlägenhet

Om du söker en bostad, men saknar lång söktid, så kan en direktlägenhet vara ett riktigt bra alternativ. Chans till snabb inflyttning!

Att söka lägenhet

Läs mer om allt från kundanmälan och söktid till kontrakt.