Att söka fordonsplats

Du som har ett gällande bostadsavtal med Varbergs Bostad kan även hyra en fordonsplats. Du kan välja mellan enskilt garage, parkeringsplats, mc-plats samt carport.

Gör en intresseanmälan

När en fordonsplats blir uppsagd publiceras den på vår hemsida under ”Sök ledigt”. Fordonsplatsen ligger sedan ute för intresseanmälan under 4-6 dagar. Om du hittar en fordonsplats som du är intresserad av, loggar du in på ”Mina sidor” och anmäler ditt intresse.

Erbjudande och kontraktskrivning

Efter att anmälningstiden har gått ut, kommer fordonsplatsen att erbjudas den sökande som har längst söktid. Du tackar därefter ja eller nej till fordonsplatsen (observera att sista svarsdatum finns angivet i det erbjudande som skickas till dig). Detta gör du via "Mina sidor". Fordonsplatsen tilldelas därefter utifrån våra riktlinjer för uthyrning.

Söktid

När du blivit tilldelad en fordonsplats, nollställs din söktid. För att börja samla ny söktid, behöver du aktivera dig som sökande till fordonsplatser igen.

Alla möjligheter att hitta en hyresrätt

Hos oss har alla samma rättigheter och möjligheter att hitta en bostad. Här kan du läsa mer om våra grundkrav, riktlinjer och möjligheter.

Behöver du en fordonsplats?

Varbergs Bostad har cirka 3 600 parkeringsplatser och 1 800 garage och carportar runt om i våra bostadsområden. Vill du hyra en fordonsplats?