Att söka lägenhet

På vår hemsida kan du snabbt och enkelt söka lägenhet hos oss på Varbergs Bostad. Här finns alla våra lediga lägenheter presenterade och du anmäler själv intresse till de lägenheter som passar dig.

Börja med att göra en kundanmälan

Steg ett är att registrera dig som bostadssökande hos Varbergs Bostad. Detta gör du under fliken "Kundanmälan". Anmälan är naturligtvis helt kostnadsfri.

Samla söktid

Direkt när du registrerat dig som sökande börjar du samla söktid. Det är sedan söktiden som avgör vem som tilldelas en ledig lägenhet. För att se hur lång söktid du har kan du logga in på ”Mina Sidor/mitt sökande/lägenhet”.

Den dagen du tilldelas en lägenhet nollställs din och din makas/makes, sambos eller medsökandes söktid. Din söktid kommer att börja räknas automatiskt igen från det datum ditt nya hyresavtal börjar att gälla. Detta innebär att om du är hyresgäst hos Varbergs Bostad och söker ny lägenhet, kommer din boendetid från senaste giltiga hyresavtal att räknas som din söktid.

Såväl ansökan som söktid är personlig och söktid kan inte överlåtas för att söka lägenhet åt vänner eller anhöriga.

Gör en intresseanmälan

När en lägenhet blir uppsagd publiceras den på vår hemsida under "Sök ledigt". Lägenheten ligger sedan ute för intresseanmälan under 4-6 dagar. Om du hittar en lägenhet som du är intresserad av, loggar du in på "Mina sidor" och anmäler ditt intresse. Observera att du kan ha max fem pågående instresseanmälningar registrerade samtidigt.

Erbjudande om visning

Efter att anmälningstiden har gått ut, kommer de fem sökande med längst söktid att få ett erbjudande om lägenhetsvisning via e-post. Du tackar därefter ja eller nej till lägenheten (observera att sista svarsdatum finns angivet i det erbjudande som skickas till dig). Detta gör du via "Mina sidor".

Kontraktsskrivning

Om det är fler än en som tackar ja till lägenheten, så kommer den med längst söktid att tilldelas den. Under ”Mina sidor/Ärenden” kan du se aktuell status för uthyrningen. Innan kontraktsskrivning gör vi en kreditkontroll, samt kontroll hos arbetsgivare och nuvarande hyresvärd enligt våra riktlinjer för uthyrning.

När du har blivit tilldelad en lägenhet, nollställs din och din makas/makes, sambos eller medsökandes söktid. Återaktivering av söktiden kommer att ske automatiskt från det datum ditt nya hyresavtal börjar att gälla.

Tips på lediga lägenheter via e-post

Om du inte har möjlighet att bevaka lediga lägenheter på regelbunden basis, kan du lägga upp en bevakning på ”Mina Sidor”. I sökprofilen anger du önskemål om område, bostadsyta, månadshyra och liknande. Så snart det dyker upp en ledig lägenhet som matchar din profil kommer du att meddelas via e-post. Därefter kan du anmälsa ditt intresse till den lediga lägenheten.

Frågor och svar

När du registrerar dig som bostadssökande hos oss börjar du att samla söktid. Din söktid räknas från den dag du registrerar dig och är den sammanlagda tiden som du har funnits i vårt bostadssystem. För varje dag tillgodoräknar du dig en sökdag.

Det är söktiden som avgör vem som tilldelas en ledig lägenhet. För att se hur lång söktid du har kan du logga in på ”Mina Sidor/Mina profiler/Ködatum”.

När anmälningstiden har gått ut, får de fem sökande med längst söktid ett erbjudande om lägenhetsvisning. Den sökande kontaktar därefter själv avflyttande hyresgäst och bokar tid för lägenhetsvisning.

När anmälningstiden har gått ut, får de fem sökande med längst söktid ett erbjudande om lägenhetsvisning via e-post.

När en lägenhet blir uppsagd publiceras den på vår hemsida där alla som är intresserade kan anmäler sitt intresse. Efter att anmälningstiden har gått ut, får fem sökande med längst söktid ett erbjudande om lägenhetsvisning. Om det är fler än en som tackar ja till lägenheten, så kommer den med längst söktid att tilldelas lägenheten.

Kreditprövning sker i samband med att du får ett erbjudande om lägenhetsvisning. Vi gör även en kontroll hos arbetsgivare och nuvarande hyresvärd enligt våra riktlinjer för uthyrning. Länk till annan webbplats.

Samtliga sökande som anmält intresse till en ledig lägenhet, rangordnas automatiskt utifrån längst till kortast söktid. Söktiden kan ändras under den tid som intresseanmälan är öppen för den specifika lägenheten, vilket innebär att din plats kan variera fram till sista anmälningsdagen.

För att få hyra en lägenhet hos oss måste man uppfylla våra riktlinjer för uthyrning. Kreditprövning sker i samband med att du får ett erbjudande om lägenhetsvisning, för att kontrollera att eventuella ekonomiska skulder inte finns.

Om den avflyttande hyresgästen önskar flytta ut tidigare än de tre månader som uppsägningstiden gäller, är det möjligt för dig att ta över lägenheten tidigare. Ett tidigare övertagande av en lägenhet kräver hyresvärdens samtycke.

Du som har ett hyresavtal i första hand har rätt att byta bostad med någon annan. För att ett lägenhetsbyte ska bli godkänt, måste beaktansvärda skäl finnas. Du måste ha hyresvärdens samtycke för att genomföra ett lägenhetsbyte.

Vi tillämpar inga förturer i samband med uthyrning. Tilldelning och uthyrning av lägenheter baseras enbart på söktid och våra krav för uthyrning.

För att du ska få ta över någon annans hyreskontrakt måste du ha varit folkbokförd på adressen och kunna styrka att du bott där tillsammans med lägenhetsinnehavaren under minst tre år.

Du har ingen rätt att ta över en lägenhet där du endast varit inneboende, utan ni måste ha haft ett gemensamt och permanent hushåll. Man får inte heller automatiskt överta föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera testamentera bort den.

Ett hyreskontrakt kan inte överlåtas utan tillstånd från hyresvärden.

Nej, lägenhetsinnehavaren måste säga upp lägenheten. Den lediga lägenheten kommer därefter att publiceras på vår hemsida och sökande med längst söktid kommer att erbjudas den.

Du kan säga upp ditt hyresavtal genom att logga in på Mina sidor med ditt Bank ID. Om du saknar ett Bank ID ska uppsägningen ske skriftligt på ditt hyresavtal. På vårt besökskontor hjälper vi dig med uppsägningen mot uppvisande av legitimation.

De som söker bostad har oftast också ett boende med en uppsägningstid att ta hänsyn till och kan därför sällan ta över din lägenhet i förtid. Enligt hyresavtalet har du en uppsägningstid på tre kalendermånaders, men om du informerat oss om att du kan flytta tidigare och om den nya hyresgästen har möjlighet att ta över lägenheten tidigare kan din uppsägningstid bli kortare.

Vid ett dödsfall ska bostaden samt eventuella garage/parkeringsplats och/eller förråd, sägas upp av dödsboets alla dödsbodelägare. För att uppsägningen ska gälla måste ett registerutdrag från Skatteverket med uppgifter om den avlidne och dess dödsbodelägare, bifogas.

Uppsägningstiden är en kalendermånad från och med månadsskiftet efter det att vi fått uppsägningen. Den ska vara inkommen senast en månad efter dödsfallet. Om uppsägningen kommer in senare gäller tre månaders uppsägningstid.

Dödsboet ska visa lägenheten under uppsägningstiden.

Nycklar och nyckelbrickor hämtas ut på vårt besökskontor tidigast kl. 13:00 på inflyttningsdagen.

Om du flyttar ska samtliga nycklar lämnas in till oss senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen.

Alla möjligheter att hitta en hyresrätt

Hos oss har alla samma rättigheter och möjligheter att hitta en bostad. Här kan du läsa om våra grundkrav, riktlinjer och möjligheter.

Bostadssökande? Registrera dig!

Fyll i dina uppgifter och börja samla söktid direkt.