Näringslivsförtur

Du som söker en bostad kan, vid ändrade arbetsförhållanden, beviljas en så kallad näringslivsförtur.

Grundkrav för beviljande av näringslivsförtur

  • Du som söker ska ha fått en tillsvidareanställning inom Varbergs kommun. Anställningsintyg lämnas in i samband med ansökan.
  • Du som söker ska ha en resväg på minst 100 kilometer enkel väg mellan din nuvarande bostad och det nya arbetet.
  • Du som söker ska uppfylla våra riktlinjer för uthyrning.

Möjlighet till förtur bedöms och beviljas av Varbergs Bostad.

Söktid upp till 730 dagar

Du som beviljas en näringslivsförtur förtur, kan tillgodoräkna dig en söktid på maximalt 730 dagar. I praktiken innebär det att:

  • Om du sedan tidigare inte är registrerad som bostadssökande hos oss, beviljas du en söktid på 730 dagar.
  • Om du sedan tidigare är registrerad som bostadssökande hos oss – och har varit registrerad i mindre än 730 dagar – registreras en ny söktid med 730 dagar.
  • Om du sedan tidigare är registrerad som bostadssökande hos oss – och din nuvarande söktid överstiger 730 dagar – registreras ingen ytterligare söktid och

Om du beviljas näringslivsförtur, anmäler du därefter själv intresse på lediga lägenheter på vår hemsida.

Alla möjligheter att hitta en hyresrätt

Hos oss har alla samma rättigheter och möjligheter att hitta en bostad. Här kan du läsa om våra grundkrav, riktlinjer och möjligheter.

Lediga lägenheter

Nära naturen eller cityläge? Hitta din drömbostad här.