Förnyelsen av Sörse

Sörse är en attraktiv och älskad stadsdel som vi har utvecklat steg för steg under en längre period. Nya kvarter med en egen identitet växer fram och möter befintlig bebyggelse i en offensiv, men balanserad och hållbar framtidssatsning. Just nu planerar vi för förnyelsen av den äldre och ursprungliga bebyggelsen på Sörse.

Husen

Våra bostadshus som byggdes under 1960-talet har börjat uppnå sin tekniska livslängd och en yttre renovering och förnyelse planeras med bland annat byte av fasader, tak, fönster, balkonger och entréer. Även utemiljöns växtlighet, gångstråk och belysning kommer att ses över och uppdateras vid behov.

Första delen av förnyelsen kommer att omfatta husen på Adjunktsvägen 1-27, 2-14, Kandidatvägen 1-23, 2-10, Studentvägen 1-17, 2-10 och Sörsedammsvägen 1-21. Renoveringen kommer att ske i etapper med två till tre hus i varje etapp.

Läget

Gröna Sörse ligger nära det bästa Varberg har att erbjuda. Natursköna Påskbergsskogen, men även havet, surfvågorna och stranden i Apelviken finns på promenadavstånd. Skolor, förskolor och närservice finns runt knuten och en kort cykeltur bort finns centrala Varberg med ett stort utbud av shopping och nöjen.

Utformningen

Det ursprungliga Sörse har förändrats genom åren. Balkongerna har beklätts med skivor, nya entrétak och skärmtak har tillkommit, dörrar och fönster har bytts, tegelfasader har målats och komplementbyggnader har tillkommit.

Nu är målsättningen att förnya området med nya kulörer och fasadmaterial, men samtidigt värna om dess ursprungliga karaktäristiska särdrag så som det arkitektoniska formspråket med enkla linjer och fasadernas indragna och utskjutande delar. Entréer, trapphus och balkonger får särskild omsorg, där bland annat balkongfronternas mönster får en tydlig stilkoppling till 1960-talet. Vid renoveringen plockas även en rödbrun och grön färgskala in som knyter samman äldre och ny bebyggelse.

Bostadshusens arkitektur är tydliga tidsmarkörer, men stadsdelen hänger ihop både i stort och i de små detaljerna. Husens placering och utformning, material- och färgval, gröna gårdar för gemenskap och naturen som en fin granne.

Ovan illustration är ett tidigt utkast och utformningen kan komma att förändras under projekteringens gång.

Projektets status

I februari 2024 lämnade Varbergs Bostad in en ansökan om bygglov till Stadsbyggnadskontoret på Varbergs kommun avseende renovering av befintliga hus på Sörse. En entreprenör är upphandlad enligt Lagen om offentlig upphandling och projektet är under utveckling.

Berörda hyresgäster kommer att få löpande information om utformning och tidsplan när projektstart närmar sig via Mina sidor på varbergsbostad.se.

Kort om förnyelsen av Sörse

Adress: Lektorsvägen, Magistervägen, Kandidatvägen, Studentvägen, Sörsedammsvägen, Adjunktsvägen, Köpstadsvägen och Kattegattsvägen

Antal lägenheter: 872

Storlek: 1–4 rum och kök

Våningar: 1–3

Byggstart: Våren 2024

Färdigställt: Adjunktsvägen 1-27, 2-14, Kandidatvägen 1-23, 2-10, Studentvägen 1-17, 2-10 och Sörsedammsvägen 1-21 beräknas vara färdigställt 2028

80 nya bostäder på Kattegattsvägen

Utvecklingen av Sörse fortsätter. 80 nya lägenheter blir klara för inflyttning under 2024. Är du nyfiken på läget, lägenheterna och möjligheterna? Titta in!

Varbergs Bostad bygger rekordmånga nya hem

Allt fler vill bo i Varberg och framtidstron är stor. Som varbergsbornas eget bostadsbolag utvecklar vi stadsdelar, planerar och bygger tusentals nya lägenheter.