Vanliga frågor och svar

Vår organisation är uppbyggd för att du ska få bra och effektiv service närhelst du behöver. Nedan har vi samlat det som är värt att veta när man bor i en hyresrätt. Mycket är självklart, annat kan vara bra att ha till hands när du hamnar i en ny, okänd situation.

Uthyrning

När du registrerar dig som bostadssökande hos oss börjar du att samla söktid. Din söktid räknas från den dag du registrerar dig och är den sammanlagda tiden som du har funnits i vårt bostadssystem. För varje dag tillgodoräknar du dig en sökdag.

Det är söktiden som avgör vem som tilldelas en ledig lägenhet. För att se hur lång söktid du har kan du logga in på ”Mina Sidor/Mina profiler/Ködatum”.

När anmälningstiden har gått ut, får de fem sökande med längst söktid ett erbjudande om lägenhetsvisning. Den sökande kontaktar därefter själv avflyttande hyresgäst och bokar tid för lägenhetsvisning.

När anmälningstiden har gått ut, får de fem sökande med längst söktid ett erbjudande om lägenhetsvisning via e-post eller brev.

När en lägenhet blir uppsagd publiceras den på vår hemsida där alla som är intresserade kan anmäler sitt intresse. Efter att anmälningstiden har gått ut, får fem sökande med längst söktid ett erbjudande om lägenhetsvisning. Om det är fler än en som tackar ja till lägenheten, så kommer den med längst söktid att tilldelas lägenheten.

Kreditprövning sker i samband med att du får ett erbjudande om lägenhetsvisning. Vi gör även en kontroll hos arbetsgivare och nuvarande hyresvärd enligt våra riktlinjer för uthyrning. Länk till annan webbplats.

Samtliga sökande som anmält intresse till en ledig lägenhet, rangordnas automatiskt utifrån längst till kortast söktid. Söktiden kan ändras under den tid som intresseanmälan är öppen för den specifika lägenheten, vilket innebär att din plats kan variera fram till sista anmälningsdagen.

För att få hyra en lägenhet hos oss måste man uppfylla våra riktlinjer för uthyrning. Kreditprövning sker i samband med att du får ett erbjudande om lägenhetsvisning, för att kontrollera att eventuella ekonomiska skulder inte finns.

Om den avflyttande hyresgästen önskar flytta ut tidigare än de tre månader som uppsägningstiden gäller, är det möjligt för dig att ta över lägenheten tidigare. Ett tidigare övertagande av en lägenhet kräver hyresvärdens samtycke.

Du som har ett hyresavtal i första hand har rätt att byta bostad med någon annan. För att ett lägenhetsbyte ska bli godkänt, måste beaktansvärda skäl finnas. Du måste ha hyresvärdens samtycke för att genomföra ett lägenhetsbyte.

Vi tillämpar inga förturer i samband med uthyrning. Tilldelning och uthyrning av lägenheter baseras enbart på söktid och våra krav för uthyrning.

För att du ska få ta över någon annans hyreskontrakt måste du ha varit folkbokförd på adressen och kunna styrka att du bott där tillsammans med lägenhetsinnehavaren under minst tre år.

Du har ingen rätt att ta över en lägenhet där du endast varit inneboende, utan ni måste ha haft ett gemensamt och permanent hushåll. Man får inte heller automatiskt överta föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera testamentera bort den.

Ett hyreskontrakt kan inte överlåtas utan tillstånd från hyresvärden.

Nej, lägenhetsinnehavaren måste säga upp lägenheten. Den lediga lägenheten kommer därefter att publiceras på vår hemsida och sökande med längst söktid kommer att erbjudas den.

Du kan säga upp ditt hyresavtal genom att logga in på Mina sidor med ditt Bank ID. Om du saknar ett Bank ID ska uppsägningen ske skriftligt på ditt hyresavtal. På vårt besökskontor hjälper vi dig med uppsägningen mot uppvisande av legitimation.

De som söker bostad har oftast också ett boende med en uppsägningstid att ta hänsyn till och kan därför sällan ta över din lägenhet i förtid. Enligt hyresavtalet har du en uppsägningstid på tre kalendermånaders, men om du informerat oss om att du kan flytta tidigare och om den nya hyresgästen har möjlighet att ta över lägenheten tidigare kan din uppsägningstid bli kortare.

Vid ett dödsfall ska bostaden samt eventuella garage/parkeringsplats och/eller förråd, sägas upp av dödsboets alla dödsbodelägare. För att uppsägningen ska gälla måste ett registerutdrag från Skatteverket med uppgifter om den avlidne och dess dödsbodelägare, bifogas.

Uppsägningstiden är en kalendermånad från och med månadsskiftet efter det att vi fått uppsägningen. Den ska vara inkommen senast en månad efter dödsfallet. Om uppsägningen kommer in senare gäller tre månaders uppsägningstid.

Dödsboet ska visa lägenheten under uppsägningstiden.

Nycklar och nyckelbrickor hämtas ut på vårt besökskontor tidigast kl. 13:00 på inflyttningsdagen.

Om du flyttar ska samtliga nycklar lämnas in till oss senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen.

 

Återaktivering

Bakgrunden till denna förändring är att Varbergs Bostad omfattas av den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR), som bland annat ställer krav på att lagrade personuppgifter regelbundet måste uppdateras för att säkerställa att de är aktuella och korrekta. Syftet är att värna om den registrerade personens rättigheter och integritet.

De personer som berörs är de som en gång i tiden registrerat sig som bostadssökande hos Varbergs Bostad och därmed finns i vårt uthyrningssystem.

Varbergs Bostad inför ett krav på att du som är registrerad som bostadssökande hos oss, ska logga in på "Mina sidor" på www.varbergsbostad.se Länk till annan webbplats. minst en gång om året för att stå kvar som bostadssökande i vårt uthyrningssystem och därmed få behålla din söktid.

För att få stå kvar som bostadssökande och behålla din söktid hos Varbergs Bostad, måste du logga in på "Mina sidor" minst en gång om året.

Om du redan har ett hyreskontrakt hos Varbergs Bostad så räknas din boendetid som söktid och du behöver inte logga in på "Mina sidor" för att behålla din söktid. För att vi ska kunna kontakta dig gällande ditt boende, ber vi dig ändå att uppdatera dina personuppgifter för att säkerställa att de är korrekta.

Om du säger upp ditt hyresavtal och vill fortsätta att samla söktid, behöver du logga in på "Mina sidor" minst en gång om året.

Har inte inloggning skett minst en gång inom 365 dagar, kommer du automatiskt att avregistreras som bostadssökande i vårt uthyrningssystem och därmed förlora din söktid. Din inloggning på "Mina sidor" kommer därefter att raderas och söktiden kommer inte att kunna återställas. Som bostadssökande hos Varbergs Bostad ansvarar du själv för att logga in på "Mina sidor" minst en gång om året.

En påminnelse kommer att skickas ut till de registrerade som har valt e-postadress som kontaktsätt och angivit en korrekt e-postadress. Mottagaren ansvarar för sina mailinställningar och att kontrollera brevlådan för skräppost. Påminnelsen är endast en service som tillhandahålls från Varbergs Bostad och därmed inget som Varbergs Bostad är skyldiga att skicka ut. Du som registrerad bostadssökande har fullt ansvar för att återaktivering sker minst en gång om året.

Du är välkommen att besöka oss på vårt kontor på Kattegattsvägen 18 B, så hjälper vi dig att uppdatera dina personuppgifter mot uppvisande av legitimation.

 

Hyran

Hyran betalas i förskott varje månad. Betalningsdag är alltid den sista vardagen före den månad hyran avser. Det betyder att hyran för april ska vara oss tillhanda senast sista vardagen i mars, hyran för september den sista vardagen i augusti och så vidare.

Hyran kan betalas på flera olika sätt:

 • Autogiro: Med autogiro dras hyresbeloppet automatiskt från ditt bankkonto varje månad. Du anmäler dig för autogiro genom att fylla i ett medgivandeformulärLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.. Skriv under direkt med e-legitimation eller skriv ut blanketten och posta den till Varbergs Bostad.
 • E-faktura: Om du använder internetbank kan du få en elektronisk faktura. E-fakturan ser ut som en pappersfaktura och är enkel att betala. Allt är ifyllt och du behöver bara kontrollera uppgifterna och godkänna betalningen. Du anmäler dig till e-faktura via din internetbank.
 • Kivra: Du kan även betala din hyra via den kostnadsfria digitala brevlådan KivraLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.. Ladda ned appen eller gå till www.kivra.se för att skaffa Kivra med Mobilt BankID.

Av säkerhetsskäl tar vi inte emot några kontantbetalningar.

Autogirot börjar att fungera när banken har gett sitt medgivande. Fram till dess måste du själv betala din hyra.

Beloppet dras natten till den sista vardagen i månaden. Skulle det saknas täckning i samband med dragningen, görs ytterligare ett försök under natten till den första vardagen i nästkommande månad. Finns inte heller då tillräckligt med pengar på kontot måste inbetalningen göras manuellt.

Om hyresinbetalningen uteblir riskerar du ett inkassokrav med avgift och ränta. I nästa steg går vår fordran vidare till Kronofogdemyndigheten. Upprepade sena eller uteblivna hyresinbetalningar kan leda till att du förlorar rätten till din lägenhet.

 

I lägenheten

Din lägenhet är utrustad med brandvarnare. Kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och dammsug den regelbundet. Du som hyresgäst ansvarar för att brandvarnaren fungerar.

Om det saknas brandvarnare i din lägenhet eller om den inte fungerar, ber vi dig att kontakta oss.

Du kan plocka bort en innerdörr i din lägenhet, men den ska förvaras på ett sådant sätt att den inte skadas. Skadade dörrar debiteras hyresgästen. Dörrar ska återmonteras vid flytt.

Det är tillåtet att ha blomlådor på insidan av balkongräcket, så att de
inte riskerar att ramla ner och skada människor och egendom.

Parabolantenn får inte monteras på fasaden, balkongräcket eller loftgången, då det kan medföra skador på fastigheten.

För allas trivsel är det viktigt att följa de regler som gäller om du ska grilla:

 • På balkongen är det inte tillåtet att grilla med öppen eld, kol eller gas p.g.a brandrisk.
 • Elgrill får användas med hänsyn till grannarna så de inte får in os i sin lägenhet.
 • I marklägenheter är det tillåtet att grilla på uteplatsen om grillen placeras så att brandrisk inte föreligger. Däremot är det inte tillåtet att använda en så kallad ”eldkorg”.
 • Grilla alltid med hänsyn till dina grannar! I de flesta bostadsområden finns dessutom särskilt anvisade grillplatser att använda.

Du får inte placera studsmatta, pool eller andra större lekredskap på uteplatsen eller i anslutning till fastigheten. Som fastighetsägare är vi på Varbergs Bostad ansvariga för utrustning som ställs ut, samt skador till följd av eventuella olyckor.

Eventuella studsmattor, pooler eller andra lekredskap kommer därför att avlägsnas från området.

Det är tillåtet att ha husdjur, så länge de inte stör grannarna. Som djurägare är det ditt ansvar att se till att ditt husdjur inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet.

För allas trivsel gäller följande:

 • Hundar ska vara kopplade på allmän plats och att katter ska hållas under uppsikt.
 • Inga husdjur får vistas på lekplatser, i sandlådor eller på grönytor som används för lek och rekreation.
 • Du är skyldig att plocka upp efter din hund och katt för att undvika olägenheter.
 • Ställ inte ut skålar med mat till ditt eller andras husdjur, då maten kan dra till sig skadedjur.
 • Kattrappor är inte tillåtna.
 • En del husdjur som till exempel reptiler kräver särskilda tillstånd enligt Varbergs kommuns hälsoskyddsföreskrifter.

Den uteplats som tillhör din lägenhet är den yta du har till ditt förfogande. Du som hyresgäst ansvarar för skötsel och beskärning av gräsmatta, plattor, rabatter, häckar och buskar. Prata med grannen om skötsel av häckar mellan era uteplatser.

Om ovanstående inte ombesörjes och Varbergs Bostad blir tvungna att utföra arbetet, debiteras hyresgästen arbetskostnaden.

Det är inte heller tillåtet att bygga ut uteplatsen, bygga en altan eller uterum samt inhängna den med staket.

Trapphus, loftgångar, entréer, gångar i trappor, vindar och källare är utrymningsvägar och får därför inte användas för uppställning av till exempel sopor, cyklar, barnvagnar, motorfordon eller andra föremål.

Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så att räddningspersonal kan komma fram i en nödsituation. Nämnda föremål ökar även brandrisken i trapphuset.

Om inte särskild uppställningsplats finns ska barnvagnen förvaras i lägenheten.

Du får lov att sätta upp persienner i din lägenhet. Om persienner redan finns när du flyttar in, har tidigare hyresgäst lämnat kvar dem.

Varbergs Bostad står inte för reparation och underhåll av persienner.

Upptäcker du ohyra eller skadedjur i din lägenhet är det viktigt att du omedelbart kontaktar det företag för skadedjursbekämpning som Varbergs Bostad har avtal med. Denna service är kostnadsfri. Kontaktuppgifter hittar du på varbergsbostad.se.

Vägglöss, kackerlackor, myror, mjölbaggar, silverfiskar, möss och råttor är exempel på ohyra och skadedjur som kan angripa livsmedel, textilier och träslag. Tänk på att förvara dina livsmedel torrt, svalt och väl förslutna.

Det är tillåtet att borra i betongtak och betongväggar, men inte djupare än 20 mm, då det finns risk att borra hål i de ingjutna el- och vattenledningarna. Det är inte tillåtet att borra i väggar med skjutdörr.

Det är tillåtet att installera egen diskmaskin i lägenheten. Installationen ska göras av behörig elektriker och rörmokare som du själv anlitar. Stommen och skåpsluckan ska förvaras så att de kan återmonteras vid eventuell avflyttning.

När du bor i en lägenhet är det viktigt att du har en hemförsäkring som ger dig skydd om du skulle råka ut för brand, vattenskada, inbrott eller annan oförutsedd händelse. Teckna en hemförsäkring direkt när du flyttar in så kan du känna dig trygg.

Önskas extranyckel kan du som är kontraktsinnehavare hämta ut en rekvisition på vårt besökskontor mot uppvisande av legitimation och din lägenhetsnyckel. Extranyckeln bekostar du själv.

Borttappade nycklar anmäler du omgående till oss och Polisen. Borttappade nyckelbrickor anmäls endast till Varbergs Bostad.

För att boka tvättid i tvättstugan behöver man ha ett tvättlås. Varje hushåll tilldelas ett lås vid inflyttningen.

Om du förlorar ditt tvättlås, ber vi dig att kontakta oss. Nytt lås bekostas av hyresgästen.

 

Trivsel

Mata inte fåglar från din balkong eller på marken nära fastigheten. Risken är stor att fågelmaten drar åt sig skadedjur, som möss och råttor, som sedan tar sig in i huset

Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen som entréer, trapphus, hissar, källare, tvättstugor och torkrum. Enligt lag råder även rökförbud på vissa allmänna platser utomhus, som bland annat lekplatser och utanför entréer.

Tänk på att röklukt från rökning på balkong eller uteplats kan sprida sig in i grannens lägenhet via ventilation, fönster eller balkongdörrar och orsaka obehag.

Du kan bli ersättningsskyldig om skador uppstår i lägenheten eller balkongen på grund av rökning.

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller parkeringsplatsen. Då rinner tvättvattnet som innehåller oljerester, tungmetaller och andra kemikalier orenat ut i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

Om du blir störd av dina grannar eller någon annan i ditt bostadsområde bör du i första hand kontakta den som stör. Höga ljudnivåer kan vara störande för många och påverka trivseln i boendet. Ljudnivån i lägenheten bör därför vara dämpad kl. 22:00-08:00.

Du kan även kontakta oss under ordinarie kontorstid, samt Trygghetsjouren under kvällar, nätter och helger. Kostnaden för Trygghetsjourens utryckning debiteras den störande hyresgästen.

Upprepade störningar kan leda till att man förlorar rätten till sin lägenhet.

Det är viktigt att visa hänsyn. Meddela gärna dina grannar i förväg om du planerar att ha fest. Hög musik och röster kan betraktas som en störning. Upprepade störningar kan leda till att man förlorar rätten till sin lägenhet. Det är alltid du som kontraktsinnehavare som ansvarar för det som sker i din lägenhet.

 

Skyddsrum

MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du samtliga skyddsrum i Varberg och i övriga Sverige. De fastigheter som har ett skyddsrum har en skyddsrumskylt uppsatt på fasaden vid de närmaste ingångarna.

Du tillhör inget särskilt skyddsrum, utan kan använda de skyddsrum som finns i kommunen om du behöver söka skydd.

Nej, du kan inte bli nekad tillträde till ett skyddsrum. Skyddsrummen är till för alla som behöver söka skydd i samband med höjd beredskap. Skyddsrummen är dock byggda för ett begränsat antal personer och du kan bli nekad om antalet redan är uppnått.

Skyddsrummen är inte endast avsedda för våra hyresgäster. Skyddsrummen är avsedda för allmänheten, det vill säga alla som önskar söka skydd vid behov.

Skyddsrummen är låsta i dagsläget och öppnas först om regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

Ja, skyddsrummen är i sådant skick att de omgående kan iordningställas för bruk. MSB utför både planerade och stickprovskontroller för att säkerställa att skyddsrummen går att använda om regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Även Varbergs Bostad utför regelbundna kontroller, tillsyn och åtgärder.

Ett skyddsrum ska ställas i ordning inom 48 timmar efter att regeringen har fattat beslut om höjd beredskap.

MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du samtliga skyddsrum i Varberg och i övriga Sverige. Här hittar du även information om vilken typ av skyddsrum det är och hur stort antal personer de rymmer.

Varbergs Bostads bland annat för att se till att det är lätt att hitta till skyddsrummen och att där finns fungerande utrustning. Vi ansvarar även för att skyddsrummen är tydligt märkta med skyltar. Vi utför även regelbundna kontroller av skyddsrummen.

Varje skyddsrum ska ha den utrustning som behövs för att ställa iordning det för skyddsrumsdrift. Variationer i utförande av utrustning och installationer förekommer. Den specifik utrustning som ska finnas där, beror på exempelvis skyddsrummets byggår, storlek samt utrustning avsedd för andra specifika behov. Läs mer om krav på utrustning på MSB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med att regeringen fattar beslut om höjd beredskap, kommer skyddsrummen att iordningställas och toalettutrymme och toalettkärl kommer att monteras. En vattenkran anses vara tillräcklig vid höjd beredskap.

Varken MSB eller Varbergs Bostad i egenskap av fastighetsägare ansvarar för att tillhandahålla mat i skyddsrummen. Varje enskild person ansvarar för att ombesörja mat. På MSB:s hemsida kan du läsa mer om hur du förbereder dig för en kris. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrummen är ofta utformade så att de i fredstid kan användas för andra ändamål. Det är vanligt att skyddsrummen används som förråd, cykelrum eller garage.

Då iordningställandet av ett skyddsrum sker i samband med att regeringen fattar beslut om höjd beredskap , har fastighetsägaren inget ansvar för att ta hand om och lagra hyresgästens personliga tillhörigheter i förrådsutrymmena.

Vi har i dagsläget inga planer på att bygga fler skyddsrum i vårt bestånd.

Så enkelt gör du en felanmälan

Har du en droppande kran, ett trasigt eluttag eller något annat som inte fungerar hemma i din bostad? Gör en felanmälan på ”Mina Sidor”, så hjälper vi dig.

Putsa, rensa, byta och fixa själv?

Behöver du göra rent spisfläkten, fixa stopp i handfatet eller byta en propp? Här hittar du reparatörernas bästa tips, mirakelmedel och steg för steg-guider.