Riktlinjer för uthyrning

Vi på Varbergs Bostad värnar om allas lika rätt och möjlighet till en bostad. För att vi ska kunna erbjuda en trygg boendesituation för alla finns det ett par grundkrav som måste uppfyllas. Dessa kan du läsa mer om nedan.

Grundkrav för att hyra en lägenhet

 • För att registrera dig som bostadssökande måste du ha fyllt 16 år.
 • För att teckna ett lägenhetskontrakt måste du ha fyllt 18 år.
 • Du får inte ha några betalningsanmärkningar eller skulder. Du ska ha varit skuldfri minst sex månader. Kreditprövning sker i samband med att du får ett erbjudande om lägenhetsvisning. Alla personuppgifter behandlas enligt General Data Protection Regulation (GDPR).
 • Du ska ha en fast inkomst och en ekonomisk situation som gör att du klarar hyran för den aktuella bostaden. Du ska vid begäran kunna styrka inkomst minst sex månader framåt.
 • I enskilda fall kan sociala och medicinska behov vägas in i bedömningen.


För att hyra lägenhet hos Varbergs Bostad gäller även följande:

 • Du ska ha en gällande hemförsäkring.
 • Lägenheten ska användas som permanentbostad.
 • Du får inte äga eller hyra annat boende när du hyr en lägenhet hos Varbergs Bostad.

För att hyra trygghetsboende gäller även:

 • Du ska vara fyllda 70 år för att registrera dig som sökande.
 • Du som söker ska vara folkbokförd i Varbergs Kommun.

För att hyra ungdomslägenhet gäller även:

 • Du ska vara fyllda 18 år för att registrera dig som bostadssökande, dock inte äldre än 25 år.

Grundkrav för att hyra en fordonsplats

 • För att registrera dig som sökande till en fordonsplats måste du ha ett gällande bostadsavtal med Varbergs Bostad.
 • Du får inte ha några skulder till Varbergs Bostad.
 • Du får hyra en fordonsplats och kan endast söka plats i området där du bor. Vid ett större antal lediga fordonsplatser i ett bostadsområde, kan du som hyresgäst hyra ytterligare en fordonsplats under max ett års tid. Detsamma gäller även boende på annat området som redan har en eller flera fordonsplatser.

För att hyra en fordonsplats gäller även:

 • Fordonsplatsen är endast avsedd för bil, motorcykel och moped.
 • Du får inte lov att utföra störande reparations- eller underhållsarbeten i eller på fordonsplatsen. Förbudet gäller även andra typer av arbeten som kan innebära en risk för brand eller annan skada.
 • På grund av gällande brandskyddsregler får du inte lov att klä in nätväggar i garaget.
 • Det är inte tillåtet att hyra ut sin fordonsplats i andra hand.


Lediga lägenheter

Nära naturen eller cityläge? Hitta din drömbostad här.

Bostäder för hela livet

Varbergs Bostad har ungdomslägenheter, kooperativa hyresrätter och alldeles vanliga bostäder i olika storlekar samt trevliga och sociala trygghetsboenden. Hur vill du bo?