För en hållbar utveckling

Vår dagliga och långsiktiga verksamhet har tydligt miljöfokus och vårt engagemang och satsningar i miljöfrågor har gett mycket goda resultat. Redan 1999 blev Varbergs Bostad miljöcertifierat som ett av de första kommunala bostadsbolagen i Sverige. Vi tar vårt ansvar för en hållbar samhällsutveckling som bidrar till goda livsvillkor i trygga och levande stadsdelar.

Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Varbergs Bostad har identifierat fyra strategiska hållbarhetsområden, som utgör grunden för hur vi tar ansvar för planeten, människorna och ekonomin.

Hållbar resursanvändning

En hållbar resursanvändning är en förutsättning för hållbar tillväxt. Vi har en målinriktad ambition att arbeta ekologiskt hållbart, cirkulärt och kretsloppsanpassat med resurssnåla material och energieffektiva åtgärder.

Ekonomisk hållbarhet

En stabil ekonomi bidrar till långsiktigt hållbara värden. God och ansvarsfull förvaltning i kombination med en omvärldsorienterad organisation, bidrar till att nå ekonomisk hållbarhet.

Attraktiva bostadsområden

Attraktiva bostadsområden skapar vi genom ett socialt ansvarstagande, där vi sätter människan och miljön i centrum. Tillsammans med våra hyresgäster skapar vi trygghet och hållbarhet i våra boendemiljöer.

Affärsetik

Vi agerar och handlar korrekt, samt respekterar lagar och förordningar där vi är verksamma. Det innebär att vi gör affärer med integritet och tar tydlig ställning mot korruption. Vi arbetar med uppföljning och kvalitetssäkring av upphandlingar och inköp.

Miljöcertifikat

Varbergs Bostad miljöcertifierades enligt ISO 14 001 redan 1999. Genom målmedvetna satsningar utvecklar vi ständigt vårt sätt att arbeta för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därför är vi i dag också certifierade när det gäller arbetsmiljö och kvalitet.

Varbergs största hyresvärd

Visste du att vi äger och förvaltar 5 633 lägenheter och att 81 procent av våra hyresgäster är nöjda med sitt boende och oss. Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Följ oss på sociala medier

Vi delar med oss av senaste nytt, roliga tävlingar, spännande event och livet mellan husen. Välkommen in i gemenskapen!