Visselblåsa

I all offentlig verksamhet är det viktigt att tidigt kunna upptäcka och agera på signaler om eventuella missförhållanden. Varbergs Bostad har därför en visselblåsarfunktion där medarbetare och andra som har en arbetsrelaterad relation till bolaget, anonymt kan rapportera om misstanke om oegentligheter eller allvarliga missförhållanden.

Vad är en visselblåsning?

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstankar om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Visselblåsarfunktionen har införts med stöd av den så kallade visselblåsarlagen, som innebär skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Det som rapporteras kan exempelvis handla om:

 • allvarliga säkerhetsbrister
 • bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
 • muta eller korruption
 • jäv eller att närstående gynnas
 • stöld eller annat lagbrott
 • systematiska tjänstefel

Vem kan anmäla via visselblåsarfunktionen?

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare som tillhör någon av följande personkategorier:

 • anställda
 • volontärer och praktikanter
 • personer som söker jobb, praktik eller volontärplats i kommunen
 • personer som utför arbete under kommunens kontroll och ledning eller som står till förfogande för sådant arbete
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag, till exempel konsulter
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av information under tiden i verksamheten.

Du som anmäler är skyddad

Skyddet innebär dels att Varbergs Bostad inte får vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om den som anmäler är skyddade av sekretess.

Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller alltså inte vid avsiktligt osann rapportering eller gör dig skyldig till brott genom visselblåsningen.

Skyddet gäller inte heller om det du rapporterar om, inte kvalificeras som en visselblåsning.

Meddelarfriheten gäller

Visselblåsarlagen påverkar inte din rätt att använda den grundlagsskyddade meddelarfriheten. Den innebär i korthet att du har rätt att lämna uppgifter till en journalist i syfte att de ska publiceras i media.

Så går du tillväga för att visselblåsa

Varbergs Bostad anlitar företaget Qnister AB som på bolagets uppdrag tar emot visselblåsarrapporter. Mottagningsfunktionen säkerställer en oberoende och självständig hantering av rapporten.

Du kan lämna din rapport via Qnisters digitala system. Din identitet kommer att behandlas konfidentiellt. Rapporten kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. För att säkerställa din anonymitet bör du skriva av länken i stället för att klicka på den. Av anonymitetsskäl bör du inte heller använda bolagets dator, mobiltelefon eller nätverk vid anmälan.

Om du inte vill använda det digitala systemet kan du ringa Qnister och förmedla din rapport muntligen via telefon eller boka ett personligt möte på tel. 036-330 07 41.

Klicka här för att komma till anmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer sedan?

Qnister tar emot din rapport, bedömer om den uppfyller kriterierna för att skyddas enligt visselblåsarlagen och bekräftar att din anmälan tagits emot inom sju dagar.

Din rapport överlämnas i dess helhet till kommunen där en utredningsgrupp utreder händelsen. Gruppen föreslår därefter åtgärder och du får återkoppling på din anmälan inom tre månader.

Om din anmälan inte bedöms omfattas av visselblåsarlagens definition, det vill säga att den inte faller inom visselblåsarfunktionen ram, överlämnas ärendet till den verksamhet som är berörd.

Vem får veta att jag har visselblåst?

Som visselblåsare har du möjlighet att välja att vara anonym genom att inte lämna uppgifter som avslöjar din identitet. I många fall blir är det dock lättare att utreda och åtgärda ett missförhållande om den som utreder vet vem det är som lämnar uppgifter. Om du väljer att uppge vem du är skyddas din identitet av sekretess.

Som utgångspunkt är det bara personerna i utredningsgruppen och Qnister som har tillgång till de uppgifter du rapporterar. För att det som rapporteras ska kunna utredas och åtgärdas, kan dock uppgifter lämnas vidare inom kommunen eller till andra myndigheter. Det innebär att din och andra personers identitet kan avslöjas för exempelvis polisen, om det behövs för att utreda ett brott.

Det är bara uppgifter som är absolut nödvändiga för att kunna vidta åtgärder som får lämnas vidare.

Nyheter från Varbergs Bostad

Vill du få aktuell information om vad som händer hos oss, i våra bostadsområden och spännande saker som gäller dig som hyresgäst? Du hittar det här.

Varbergs Bostad bygger rekordmånga nya hem

Allt fler vill bo i Varberg och framtidstron är stor. Som varbergsbornas eget bostadsbolag utvecklar vi stadsdelar, planerar och bygger tusentals nya lägenheter.