Skyddsrum

Skyddsrum är särskilt avsedda utrymmen som ska ge skydd åt människor i händelse av krig. Ett skyddsrum ställs i ordning först när regeringen fattar beslut om höjd beredskap. I dagsläget är det med andra ord inte aktuellt att iordningsställa skyddsrummen.

Hitta närmaste skyddsrum

Skyddsrum finns på flera adresser i Varbergs kommun och även inom Varbergs Bostads bestånd. På MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du samtliga skyddsrum i Varberg och i övriga Sverige. De fastigheter som har ett skyddsrum har en skylt uppsatt på fasaden som markerar skyddsrummet.

Då vi får en del frågor om skyddsrum, har vi besvarat de vanligaste frågorna nedan. Här kan du läsa mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för de.

Frågor och svar

MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du samtliga skyddsrum i Varberg och i övriga Sverige. De fastigheter som har ett skyddsrum har en skyddsrumskylt uppsatt på fasaden vid de närmaste ingångarna.

Du tillhör inget särskilt skyddsrum, utan kan använda de skyddsrum som finns i kommunen om du behöver söka skydd.

Nej, du kan inte bli nekad tillträde till ett skyddsrum. Skyddsrummen är till för alla som behöver söka skydd i samband med höjd beredskap. Skyddsrummen är dock byggda för ett begränsat antal personer och du kan bli nekad om antalet redan är uppnått.

Skyddsrummen är inte endast avsedda för våra hyresgäster. Skyddsrummen är avsedda för allmänheten, det vill säga alla som önskar söka skydd vid behov.

Skyddsrummen är låsta i dagsläget och öppnas först om regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

Ja, skyddsrummen är i sådant skick att de omgående kan iordningställas för bruk. MSB utför både planerade och stickprovskontroller för att säkerställa att skyddsrummen går att använda om regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Även Varbergs Bostad utför regelbundna kontroller, tillsyn och åtgärder.

Ett skyddsrum ska ställas i ordning inom 48 timmar efter att regeringen har fattat beslut om höjd beredskap.

MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du samtliga skyddsrum i Varberg och i övriga Sverige. Här hittar du även information om vilken typ av skyddsrum det är och hur stort antal personer de rymmer.

Varbergs Bostads bland annat för att se till att det är lätt att hitta till skyddsrummen och att där finns fungerande utrustning. Vi ansvarar även för att skyddsrummen är tydligt märkta med skyltar. Vi utför även regelbundna kontroller av skyddsrummen.

Varje skyddsrum ska ha den utrustning som behövs för att ställa iordning det för skyddsrumsdrift. Variationer i utförande av utrustning och installationer förekommer. Den specifik utrustning som ska finnas där, beror på exempelvis skyddsrummets byggår, storlek samt utrustning avsedd för andra specifika behov. Läs mer om krav på utrustning på MSB. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med att regeringen fattar beslut om höjd beredskap, kommer skyddsrummen att iordningställas och toalettutrymme och toalettkärl kommer att monteras. En vattenkran anses vara tillräcklig vid höjd beredskap.

Varken MSB eller Varbergs Bostad i egenskap av fastighetsägare ansvarar för att tillhandahålla mat i skyddsrummen. Varje enskild person ansvarar för att ombesörja mat. På MSB:s hemsida kan du läsa mer om hur du förbereder dig för en kris. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsrummen är ofta utformade så att de i fredstid kan användas för andra ändamål. Det är vanligt att skyddsrummen används som förråd, cykelrum eller garage.

Då iordningställandet av ett skyddsrum sker i samband med att regeringen fattar beslut om höjd beredskap , har fastighetsägaren inget ansvar för att ta hand om och lagra hyresgästens personliga tillhörigheter i förrådsutrymmena.

Vi har i dagsläget inga planer på att bygga fler skyddsrum i vårt bestånd.

Hitta ditt närmaste skyddsrum

På MSB:S skyddsrumskarta kan du söka och hitta samtliga skyddsrum i Varberg och omnejd.