Vår styrelse

Styrelsen i Varbergs Bostad utses av Varbergs kommunfullmäktige och speglar den politiska representationen i kommunen.

Utöver den politiskt tillsatta styrelsen tillsätter arbetstagarorganisationerna två ledamöter. Styrelsen består totalt av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Styrelsemedlemmar

Stig Berntsson (SD), ordförande

Tomas Johansson (S), vice ordförande

Arne Kastberg (M), ledamot

Ralph Jirander (KD), ledamot

Agnes Hulthén (V), ledamot

Pontus Andersson (L), suppleant

Håkan Cullberg (VP), suppleant

Lars-Göran Carlén (S), suppleant

Henrik Bertilsson (Vision), ledamot

Lars-Erik Ravn (Fastighets), ledamot

Ulf Hofstedt, VD


För dig som söker bostad

Varbergs Bostad har bostäder i attraktiva stadsdelar där du kan leva ett gott liv, oavsett vem du är eller var i livet du befinner dig. Här hittar du information om oss och våra hyresrätter i Varberg.

Varbergs största hyresvärd

Visste du att vi äger och förvaltar 5 633 lägenheter och att 81 procent av våra hyresgäster är nöjda med sitt boende och oss. Vill du veta mer om hur vi jobbar?