Vår historia

Varbergs Bostad har en intressant historia. Här kan du läsa om de mest betydelsefulla händelserna i Varbergs Bostads utveckling genom åren:

1940-talet

År 1947 bildades Stiftelsen Hyresbostäder i Varberg – det som idag heter Varbergs Bostad AB. Stiftelsens syfte var att möta bostadsbristen i Varberg, som blev allt större när folk efter kriget fick det bättre och att det då föddes allt fler barn. 

Det första bygget var kvarteret Kurtinen med 94 lägenheter som fortfarande är mycket attraktiva.

1950-talet

Då började utvecklingen av stiftelsens första stora bostadsområde. 390 hyresrätter byggdes på Brunnsberg under perioden 1954-1964.

1960-talet

I början av 1960-talet bytte företaget namn till Stiftelsen Hyresfastigheter i Varberg. Vid denna tidpunkt ägde företaget totalt 386 lägenheter.

Bostadsbristen var även då stor i hela landet. Därför beslutade regeringen att genomföra det så kallade Miljonprogrammet. Med hjälp av statligt stöd skulle det byggas 100 000 nya lägenheter om året i Sverige. För Varbergs del innebar det en storsatsning på Sörsedammen. Mellan 1967-1970 skapades 872 nya hem på ett av Varbergs bästa lägen.

1970-talet

År 1971 slogs Stiftelsen Hyresfastigheter i Varberg ihop med stiftelser i Tvååker, Veddige och Värö och man tog över fastigheter i dessa områden. Under Miljonprogrammet utvecklades även bostadsområdet Håsten som stod klart i mitten av 1970-talet.

1980-talet

På 1980-talet byggdes bland annat 430 lägenheter på Apelvikshöjd. Företaget hade då blivit så stort - med närmare 4 000 lägenheter - attområdeskontor upprättades.

1990-talet

Under 1990-talet förändrades bostadsmarknaden helt och det fanns åtskilliga lägenheter som stod outhyrda. Nya regler på riksnivå ledde till en ombildning av stiftelsen till ett kommunalt aktiebolag - Varbergs Bostad AB - 1995.

2000-talet

Efter millennieskiftet ökade efterfrågan på bostäder igen och byggandet tog fart på nytt. Bland annat byggdes tre höghus med 156 lägenheter på Söderhöjd år 2007.

2010-talet

2013 utökades Sörse med två punkthus med 43 lägenheter och 2014 byggdes 35 lägenheter på Lilla Drottninggatan. 2017 togs första spadtaget för Varbergs Bostad största nyproduktion i modern tid – 260 nya hem på Västra Sörse. 2019 utsågs den första etappen av bygget till den bästa nyproduktionen i hela landet.

2020-talet

2020 beslutade Varbergs Bostad att utveckla fastighetsbeståndet på Bua, genom att riva äldre fastigheter vars livstid av olika anledningar gått ut. De ersätts med ännu fler bostäder än i dag under en längre tidsperiod.

2020 gick också starskottet för 200 lägenheter på Nya Brunsberg. 2021 flyttade de sista nya hyresgästerna in på Västra Sörse. Då togs också det första spadtaget för ytterligare en nyproduktion på Sörse, 80 nya hem och Varbergs Bostads nya huvudkontor på Kattegattvägen. 2021 blev också 31 nyrenoverade lägenheter i Kvarteret Åkaren klara för inflyttning.

Varbergs Bostad äger och förvaltar nu cirka 5 600 lägenheter. Samtidigt pågår detaljplaneringen av bolagets nästa stora byggprojekt med cirka 300 nya bostäder på Södra Sörse.

Varbergs Bostad bygger rekordmånga hem

Allt fler vill bo i Varberg och framtidstron är stor. Som varbergsbornas eget bostadsbolag utvecklar vi stadsdelar, planerar och bygger tusentals nya lägenheter.

Söka lägenhet? Så här går det till!

Läs mer om allt från kundanmälan och söktid till kontrakt.