Varbergs största hyresvärd

Med drygt 5 600 lägenheter, 110 lokaler, 1 800 garage och 3 500 parkeringsplatser är Varbergs Bostad en stor aktör på den lokala fastighetsmarknaden. Och vi växer i takt med vår stad.

Här vill man leva och bo

Varberg är en attraktiv ort vilket syns på den höga nettoinflyttningen – de senaste åren har befolkningen ökat med cirka 700–900 personer. För att möta den ökande befolkningens bostadsbehov är bostäder en avgörande faktor för kommunens framtida utveckling. I detta arbete är Varbergs Bostad en stark och aktiv resurs.

Varbergs Bostad är ett nytänkande bostadsbolag som är med och formar framtidens boende utifrån livskvalitet, miljö och hållbarhet. Vårt mål är att bygga 1 500 hyresrätter i Varbergs kommun under de kommande åren.

Varbergs Bostad ägs till 100 procent av Varbergs Stadshus AB, som är ett av Varbergs kommun helägt dotterbolag.

Vår vision, affärsidé och verksamhetspolicy

Vision

Varberg västkustens kreativa mittpunkt.

Affärsidé

Varbergs Bostad ska i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Varbergs kommun. Detta sker genom att enligt affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer bygga och förvalta bostadsfastigheter.

Verksamhetspolicy

Varbergs Bostad ska erbjuda ett attraktivt, tryggt och prisvärt boende. Verksamheten bygger på ett miljöinriktat, kvalitativt och långsiktigt arbetssätt. Detta sker genom att:

  • främja bostadsförsörjningen i Varbergs kommun
  • vara kommunens främsta instrument för en social bostadspolitik
  • bedriva verksamheten utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer kvalitetsmedvetet arbeta för nöjda kunder
  • bedriva en hållbar miljöutveckling och sträva efter att minska miljöpåverkan
  • säkerställa en god arbetsmiljö och förebygga arbetsrelaterade skador
  • uppfylla lagar och förordningar samt i verksamheten ha hög etik
  • ständigt och målmedvetet förbättra verksamheten

Följ oss på sociala medier

Vi delar med oss av senaste nytt, roliga tävlingar, spännande event och livet mellan husen. Välkommen in i gemenskapen!

Varbergs Bostad bygger rekordmånga nya hem

Allt fler vill bo i Varberg och framtidstron är stor. Som varbergsbornas eget bostadsbolag utvecklar vi stadsdelar, planerar och bygger tusentals nya lägenheter.